Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie sięgają 1959 roku. Jej inicjatorem i założycielem był Wincenty Jesionowski, który jednocześnie podczas pierwszego walnego zebrania został prezesem nowej jednostki, naczelnikiem wybrano Mieczysława Ignaczaka. W kolejnych latach działalności miejscowej straży funkcję prezesa pełnili: Henryk Marecki i Jan Piaseczny. Wspomagali ich naczelnicy w osobach: Zdzisława Skoberańdy oraz Franciszka Klimczaka.

W pierwszych latach działalności zarząd jednostki w Józefowie wykazywał dużą aktywność w celu pozyskania sprzętu gaśniczego, co zaowocowało w 1962 roku przekazaniem z OSP Piekary sikawki ręcznej, trzech odcinków węży W-52 i jednej prądownicy oraz wozu konnego na obręczach przystosowanego do działań gaśniczych.

Głównym zadaniem jednostki w początkach jej działalności były przede wszystkim starania o pozyskanie działki i podjęcie prac zmierzających do rozpoczęcia budowy własnej remizy strażackiej. W bardzo krótkim czasie udało się otrzymać bez żadnych kosztów własnych działkę, którą przekazał Stefan Tomczyk skarbnik jednostki. Dzięki temu zarząd mógł przystąpić do dalszych działań zmierzających do opracowania planów oraz niezbędnych dokumentów i zezwoleń. Budowę strażnicy rozpoczęto w 1970 roku. Prace postępowały zgodnie z planem, co pozwoliło ukończyć obiekt w przeciągu czterech lat. W sierpniu 1974 roku miało miejsce przekazanie do użytku nowo wybudowanej remizy, która pozwoliła jednostce na prawidłowe funkcjonowanie. Od tej pory mogła realizować zadania statutowe, jednocześnie budynek umożliwił także prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej skierowanej do mieszkańców Józefowa i okolic.

Jeszcze w roku 1966 Ochotnicza Straż w Józefowie otrzymała pierwszą motopompę M-200, a w 1970 weszła w posiadanie nowszej M-400. W kolejnych latach udało się także pozyskać motopompę typu M-800. Wszystkie motopompy były przekazane jednostce przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Turku.

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych jednostka zaczęła chylić się ku upadkowi, aby ostatecznie dokonać samorozwiązania w 1995 roku.

Źródło:
"Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego"- Bartosz Stachowiak