Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Dobra dnia, 25.10.2022 r.

 

Informacja

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Dobrej informuje, iż w terminie od 25.10.2022 r. do 15.11.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra zostały wywieszone wykazy dotyczące nieruchomości:

  1. gruntowych, położonych w obrębie Dobra, gm. Dobra oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1685/3 o pow. 0,0044 ha oraz 1682/19 o pow. 0,0001 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym;
  2. rolnej położonej w obrębie Chrapczew, gm. Dobra, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 87/2 o pow. 0,40 ha oraz numerem 86 o pow. 1,10 ha, gm. Dobra, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej
(pokój nr 9), tel. 63 279 99 26.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Pliki do pobrania

Konkurs  „Na Wielkanocnym Stole 2023”

Konkurs „Na Wielkanocnym Stole...

Komunikat Instytutu Skrzynki z dnia 20.03.2023 r.   Katarzyna Bosacka jurorem konkursu „Na Wielkanocnym Stole 2023” oraz gościem JARMARKU WIELKANOCNEGO w Szreniawie...

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB...

Szanowni Państwo! LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zaprasza  mieszkańców obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” do ...

Badanie ankietowe - Uczenie się osób dorosłych (UD)

Badanie ankietowe - Uczenie się...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Dobra prowadzone jest badanie ankietowe Uczenie się osób dorosłych (UD). Badanie przeprowadzają...

Informacja o możliwości rezerwacji stanowisk handlowych

Informacja o możliwości rezerwacji...

Burmistrz Dobrej informuje o możliwości składania wniosków o rezerwację niżej wymienionych stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek”: stanowisko...

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Informacja o przetargu ustnym...

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOBRA W 2023 ROKU W ZAKRESIE: POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023...

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować! Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich...

Informacja o wywieszeniu projektu listy osób

Informacja o wywieszeniu projektu...

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej...