Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

INFORMACJA - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Dobra dnia, 25.10.2022 r.

 

Informacja

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Dobrej informuje, iż w terminie od 25.10.2022 r. do 15.11.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra zostały wywieszone wykazy dotyczące nieruchomości:

  1. gruntowych, położonych w obrębie Dobra, gm. Dobra oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1685/3 o pow. 0,0044 ha oraz 1682/19 o pow. 0,0001 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym;
  2. rolnej położonej w obrębie Chrapczew, gm. Dobra, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 87/2 o pow. 0,40 ha oraz numerem 86 o pow. 1,10 ha, gm. Dobra, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej
(pokój nr 9), tel. 63 279 99 26.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Pliki do pobrania


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej