Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Burmistrza Dobrej z dnia 28 grudnia 2020r. o zmianie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

Wykonując dyspozycję wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Burmistrz Dobrej wprowadza:

 

ograniczenie wizyt klientów w Urzędzie Miejskim od 28 grudnia 2020r. do odwołania

 

Możliwość poruszania się interesantów po siedzibie Urzędu Miejskiego zostaje ograniczona do Biura Obsługi Klientów oraz kasy na parterze budynku.


Na terenie Biura Obsługi Klienta i kasy obowiązuje nakaz:

- noszenia maseczek zakrywających nos i usta,

- utrzymania dystansu społecznego 1,5m,

- dezynfekcji rąk.


W związku z powyższym wszystkich mieszkańców prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.


W razie konieczności załatwienia pilnych spraw zalecam kontaktowanie poprzez alternatywne drogi komunikacji, tj.:

- e PUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości jeśli jest wymagane osobiste potwierdzenie Profilu Zaufanego to można tego dokonać w Biurze Obsługi Klienta naszego Urzędu.

-telefonicznie – tel. nr 63 2799011,

-drogą mailową – na adres um@dobra24.pl.

W celu zapewnienia pomocy obywatelom nadal będą realizowane wszystkie zadania samorządu gminnego, a w szczególności sprawy z zakresu:


1) rejestracji stanu cywilnego, kontakt: tel. nr 63 2799924, email : usc@dobra24.pl,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych, kontakt: tel. nr 63 2799930, e-mail ewidencja@dobra24.pl,

3) założenia, zawieszenia, zmiany lub wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kontakt: tel. nr 63 2799930, e-mail ewidencja@dobra24.pl,

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kontakt: tel. nr 63 2799935, e-mail zp@dobra24.pl,

4) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, tel. nr 63 2799935, e-mail planowanie@dobra24.pl,

5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, kontakt: tel. nr 63 2799927, e-mail nieruchomosci@dobra24.pl,


UWAGA: w Urzędzie Miejskim w Dobrej pozostaje możliwość dokonywania wpłat w kasie, gdyż dla niektórych z Państwa jest to jedyna metoda zapłaty. Jednocześnie zwracam się z prośbą aby wszelkich płatności dokonywać zdalnie lub w banku, a płatności w Urzędzie wykonywać kartą.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

 

Pliki do pobrania

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA...

                          Turek, 18 lipiec 2022 r. KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia...

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do...

Wykaz nieruchomości gruntowych,...

Dobra dnia, 1.07.2022 r.   Informacja   Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)...

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.54.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 23.06.2022 roku   Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art. 38...

Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania...

Dostawa używanych pojemników do...

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Identyfikator postępowania: 575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Tryb podstawowy, wariant 1 Numer...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zapytanie ofertowe: Usuwanie odpadów z folii rolniczych

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie...

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach i typu Big-Bag z terenu Gminy Dobra" Termin składania ofert:...

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z...

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 kwietnia 2022 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Mikulice, gm. Dobra oznaczonej numerem...