Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat Burmistrza Dobrej z dnia 28 grudnia 2020r. o zmianie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

Wykonując dyspozycję wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Burmistrz Dobrej wprowadza:

 

ograniczenie wizyt klientów w Urzędzie Miejskim od 28 grudnia 2020r. do odwołania

 

Możliwość poruszania się interesantów po siedzibie Urzędu Miejskiego zostaje ograniczona do Biura Obsługi Klientów oraz kasy na parterze budynku.


Na terenie Biura Obsługi Klienta i kasy obowiązuje nakaz:

- noszenia maseczek zakrywających nos i usta,

- utrzymania dystansu społecznego 1,5m,

- dezynfekcji rąk.


W związku z powyższym wszystkich mieszkańców prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.


W razie konieczności załatwienia pilnych spraw zalecam kontaktowanie poprzez alternatywne drogi komunikacji, tj.:

- e PUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości jeśli jest wymagane osobiste potwierdzenie Profilu Zaufanego to można tego dokonać w Biurze Obsługi Klienta naszego Urzędu.

-telefonicznie – tel. nr 63 2799011,

-drogą mailową – na adres um@dobra24.pl.

W celu zapewnienia pomocy obywatelom nadal będą realizowane wszystkie zadania samorządu gminnego, a w szczególności sprawy z zakresu:


1) rejestracji stanu cywilnego, kontakt: tel. nr 63 2799924, email : usc@dobra24.pl,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych, kontakt: tel. nr 63 2799930, e-mail ewidencja@dobra24.pl,

3) założenia, zawieszenia, zmiany lub wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kontakt: tel. nr 63 2799930, e-mail ewidencja@dobra24.pl,

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kontakt: tel. nr 63 2799935, e-mail zp@dobra24.pl,

4) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, tel. nr 63 2799935, e-mail planowanie@dobra24.pl,

5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, kontakt: tel. nr 63 2799927, e-mail nieruchomosci@dobra24.pl,


UWAGA: w Urzędzie Miejskim w Dobrej pozostaje możliwość dokonywania wpłat w kasie, gdyż dla niektórych z Państwa jest to jedyna metoda zapłaty. Jednocześnie zwracam się z prośbą aby wszelkich płatności dokonywać zdalnie lub w banku, a płatności w Urzędzie wykonywać kartą.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

 

Pliki do pobrania

Odśnieżaj dach ? zachowasz...

Odśnieżaj dach ? zachowasz...

Szanowni Państwo, w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności...

Zmiana terminu odbioru popiołów

Zmiana terminu odbioru popiołów

Gmina Dobra informuje, że w związku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, zaplanowany na dzień 18 stycznia 2021 (poniedziałek) odbiór popiołów z miejscowości Mikulice, Potworów, Czajków,...

Komunikat w sprawie ponownego...

Komunikat w sprawie ponownego...

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku Szpital Powiatowy w Turku od 8 stycznia wznawia normalną pracę wszystkich oddziałów w pełnym zakresie swojej działalności.

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia...

Burmistrz Dobrej ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3...

Informacja Burmistrza Dobrej

Informacja Burmistrza Dobrej

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Burmistrz Dobrej informuje, iż na okres 21 dni tj. w terminie...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej w...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej w...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej w sprawie konsultacji społecznych KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021 Burmistrz Dobrej zaprasza...

Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.