Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Komunikat Burmistrza Dobrej z dnia 28 grudnia 2020r. o zmianie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

Wykonując dyspozycję wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Burmistrz Dobrej wprowadza:

 

ograniczenie wizyt klientów w Urzędzie Miejskim od 28 grudnia 2020r. do odwołania

 

Możliwość poruszania się interesantów po siedzibie Urzędu Miejskiego zostaje ograniczona do Biura Obsługi Klientów oraz kasy na parterze budynku.


Na terenie Biura Obsługi Klienta i kasy obowiązuje nakaz:

- noszenia maseczek zakrywających nos i usta,

- utrzymania dystansu społecznego 1,5m,

- dezynfekcji rąk.


W związku z powyższym wszystkich mieszkańców prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.


W razie konieczności załatwienia pilnych spraw zalecam kontaktowanie poprzez alternatywne drogi komunikacji, tj.:

- e PUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości jeśli jest wymagane osobiste potwierdzenie Profilu Zaufanego to można tego dokonać w Biurze Obsługi Klienta naszego Urzędu.

-telefonicznie – tel. nr 63 2799011,

-drogą mailową – na adres um@dobra24.pl.

W celu zapewnienia pomocy obywatelom nadal będą realizowane wszystkie zadania samorządu gminnego, a w szczególności sprawy z zakresu:


1) rejestracji stanu cywilnego, kontakt: tel. nr 63 2799924, email : usc@dobra24.pl,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych, kontakt: tel. nr 63 2799930, e-mail ewidencja@dobra24.pl,

3) założenia, zawieszenia, zmiany lub wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kontakt: tel. nr 63 2799930, e-mail ewidencja@dobra24.pl,

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kontakt: tel. nr 63 2799935, e-mail zp@dobra24.pl,

4) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, tel. nr 63 2799935, e-mail planowanie@dobra24.pl,

5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, kontakt: tel. nr 63 2799927, e-mail nieruchomosci@dobra24.pl,


UWAGA: w Urzędzie Miejskim w Dobrej pozostaje możliwość dokonywania wpłat w kasie, gdyż dla niektórych z Państwa jest to jedyna metoda zapłaty. Jednocześnie zwracam się z prośbą aby wszelkich płatności dokonywać zdalnie lub w banku, a płatności w Urzędzie wykonywać kartą.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

 

Pliki do pobrania


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej