Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice

Dobra, dnia 13 października 2022 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości

informację o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 697 o powierzchni 0,0782 ha, 698 o powierzchni 0,0778 ha, 699 o powierzchni 0,0798 ha, 700 o powierzchni 0,0827 ha, które odbyły się w dniu 5 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13.

Informacja o wyniku przetargów

W dniu 5 października 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy placu Wojska Polskiego 10 (sala posiedzeń, nr 13) odbyły się przetargi ustne nieograniczone dotyczące zbycia w drodze sprzedaży działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 1. 697 o powierzchni 0,0782 ha;
 2. 698 o powierzchni 0,0778 ha;
 3. 699 o powierzchni 0,0798 ha;
 4. 700 o powierzchni 0,0827 ha.

Cena wywoławcza w/w działek wynosiła odpowiednio:

 1. za działkę nr 697 - 33 829 zł;
 2. za działkę nr 698 - 33 656 zł;
 3. za działkę nr 699 - 34 521 zł;
 4. za działkę nr 700 - 35 776 zł.

Do przetargu na sprzedaż działki 697 dopuszczono 3 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 698 dopuszczono 4 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 699 dopuszczono 4 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 700 dopuszczono 3 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

 

Najwyższe ceny osiągnięte w przetargu wynoszą odpowiednio:

 1. za działkę nr 697 - 47 000 zł;
 2. za działkę nr 698 - 62 000 zł;
 3. za działkę nr 699 - 72 000 zł;
 4. za działkę nr 700 - 72 500 zł.

Do osiągniętych cen doliczony zostanie podatek VAT.

 

Nabywcami działek wyłonionymi w przetargu zostaną odpowiednio:

 1. najwyższą kwotę za działkę nr 697 zaproponował Pan Robert Krysiak;
 2. najwyższą kwotę za działkę nr 698 zaproponował Pan Robert Krysiak;
 3. najwyższą kwotę za działkę nr 699 zaproponowała Pani Agnieszka Burchardt;
 4. najwyższą kwotę za działkę nr 700 zaproponowała Pani Małgorzata Markowska.

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Pliki do pobrania

Konkurs „Na Wielkanocnym Stole 2023”

Konkurs „Na Wielkanocnym Stole...

Komunikat Instytutu Skrzynki z dnia 20.03.2023 r.   Katarzyna Bosacka jurorem konkursu „Na Wielkanocnym Stole 2023” oraz gościem JARMARKU WIELKANOCNEGO w Szreniawie...

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB...

Szanowni Państwo! LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zaprasza  mieszkańców obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” do ...

Badanie ankietowe - Uczenie się osób dorosłych (UD)

Badanie ankietowe - Uczenie się...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Dobra prowadzone jest badanie ankietowe Uczenie się osób dorosłych (UD). Badanie przeprowadzają...

Informacja o możliwości rezerwacji stanowisk handlowych

Informacja o możliwości rezerwacji...

Burmistrz Dobrej informuje o możliwości składania wniosków o rezerwację niżej wymienionych stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek”: stanowisko...

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Informacja o przetargu ustnym...

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOBRA W 2023 ROKU W ZAKRESIE: POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023...

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować! Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich...

Informacja o wywieszeniu projektu listy osób

Informacja o wywieszeniu projektu...

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej...