Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice

Dobra, dnia 13 października 2022 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości

informację o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 697 o powierzchni 0,0782 ha, 698 o powierzchni 0,0778 ha, 699 o powierzchni 0,0798 ha, 700 o powierzchni 0,0827 ha, które odbyły się w dniu 5 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13.

Informacja o wyniku przetargów

W dniu 5 października 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy placu Wojska Polskiego 10 (sala posiedzeń, nr 13) odbyły się przetargi ustne nieograniczone dotyczące zbycia w drodze sprzedaży działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 1. 697 o powierzchni 0,0782 ha;
 2. 698 o powierzchni 0,0778 ha;
 3. 699 o powierzchni 0,0798 ha;
 4. 700 o powierzchni 0,0827 ha.

Cena wywoławcza w/w działek wynosiła odpowiednio:

 1. za działkę nr 697 - 33 829 zł;
 2. za działkę nr 698 - 33 656 zł;
 3. za działkę nr 699 - 34 521 zł;
 4. za działkę nr 700 - 35 776 zł.

Do przetargu na sprzedaż działki 697 dopuszczono 3 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 698 dopuszczono 4 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 699 dopuszczono 4 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 700 dopuszczono 3 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

 

Najwyższe ceny osiągnięte w przetargu wynoszą odpowiednio:

 1. za działkę nr 697 - 47 000 zł;
 2. za działkę nr 698 - 62 000 zł;
 3. za działkę nr 699 - 72 000 zł;
 4. za działkę nr 700 - 72 500 zł.

Do osiągniętych cen doliczony zostanie podatek VAT.

 

Nabywcami działek wyłonionymi w przetargu zostaną odpowiednio:

 1. najwyższą kwotę za działkę nr 697 zaproponował Pan Robert Krysiak;
 2. najwyższą kwotę za działkę nr 698 zaproponował Pan Robert Krysiak;
 3. najwyższą kwotę za działkę nr 699 zaproponowała Pani Agnieszka Burchardt;
 4. najwyższą kwotę za działkę nr 700 zaproponowała Pani Małgorzata Markowska.

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Pliki do pobrania

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie...

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest...

Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla...

Szkolenie w zakresie...

 Program szkolenia: 1. Socjotechnika na usługach cyberprzestępców • Biały wywiad - techniki zbierania informacji o potencjalnej ofierze. Jakie informacje o organizacji...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr RO.0050.4.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 16.01.2023 r.   W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury...

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa...

Nabór na Radnych Młodzieżowego...

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego...

Ptasia grypa (HPAI): rozporządzenie Powiatowego Lekarza...

Ptasia grypa (HPAI): rozporządzenie...

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane w dzienniku urzędowym województwa rozporządzenie nr 7/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 30.12.2022 r. w...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym...

ASF: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

ASF: Komunikat Powiatowego Lekarza...

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23.12.2022 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF Powiatowy Lekarz...