Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice

Dobra, dnia 13 października 2022 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości

informację o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 697 o powierzchni 0,0782 ha, 698 o powierzchni 0,0778 ha, 699 o powierzchni 0,0798 ha, 700 o powierzchni 0,0827 ha, które odbyły się w dniu 5 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13.

Informacja o wyniku przetargów

W dniu 5 października 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy placu Wojska Polskiego 10 (sala posiedzeń, nr 13) odbyły się przetargi ustne nieograniczone dotyczące zbycia w drodze sprzedaży działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 1. 697 o powierzchni 0,0782 ha;
 2. 698 o powierzchni 0,0778 ha;
 3. 699 o powierzchni 0,0798 ha;
 4. 700 o powierzchni 0,0827 ha.

Cena wywoławcza w/w działek wynosiła odpowiednio:

 1. za działkę nr 697 - 33 829 zł;
 2. za działkę nr 698 - 33 656 zł;
 3. za działkę nr 699 - 34 521 zł;
 4. za działkę nr 700 - 35 776 zł.

Do przetargu na sprzedaż działki 697 dopuszczono 3 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 698 dopuszczono 4 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 699 dopuszczono 4 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 700 dopuszczono 3 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

 

Najwyższe ceny osiągnięte w przetargu wynoszą odpowiednio:

 1. za działkę nr 697 - 47 000 zł;
 2. za działkę nr 698 - 62 000 zł;
 3. za działkę nr 699 - 72 000 zł;
 4. za działkę nr 700 - 72 500 zł.

Do osiągniętych cen doliczony zostanie podatek VAT.

 

Nabywcami działek wyłonionymi w przetargu zostaną odpowiednio:

 1. najwyższą kwotę za działkę nr 697 zaproponował Pan Robert Krysiak;
 2. najwyższą kwotę za działkę nr 698 zaproponował Pan Robert Krysiak;
 3. najwyższą kwotę za działkę nr 699 zaproponowała Pani Agnieszka Burchardt;
 4. najwyższą kwotę za działkę nr 700 zaproponowała Pani Małgorzata Markowska.

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Pliki do pobrania

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB...

Szanowni Państwo! LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zaprasza  mieszkańców obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” do ...

Badanie ankietowe - Uczenie się osób dorosłych (UD)

Badanie ankietowe - Uczenie się...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Dobra prowadzone jest badanie ankietowe Uczenie się osób dorosłych (UD). Badanie przeprowadzają...

Informacja o możliwości rezerwacji stanowisk handlowych

Informacja o możliwości rezerwacji...

Burmistrz Dobrej informuje o możliwości składania wniosków o rezerwację niżej wymienionych stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek”: stanowisko...

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Informacja o przetargu ustnym...

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOBRA W 2023 ROKU W ZAKRESIE: POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023...

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować! Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich...

Informacja o wywieszeniu projektu listy osób

Informacja o wywieszeniu projektu...

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie...