Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Informacja o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice

Dobra, dnia 13 października 2022 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości

informację o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 697 o powierzchni 0,0782 ha, 698 o powierzchni 0,0778 ha, 699 o powierzchni 0,0798 ha, 700 o powierzchni 0,0827 ha, które odbyły się w dniu 5 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, sala posiedzeń nr 13.

Informacja o wyniku przetargów

W dniu 5 października 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy placu Wojska Polskiego 10 (sala posiedzeń, nr 13) odbyły się przetargi ustne nieograniczone dotyczące zbycia w drodze sprzedaży działek położonych w obrębie Miłkowice, gm. Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 1. 697 o powierzchni 0,0782 ha;
 2. 698 o powierzchni 0,0778 ha;
 3. 699 o powierzchni 0,0798 ha;
 4. 700 o powierzchni 0,0827 ha.

Cena wywoławcza w/w działek wynosiła odpowiednio:

 1. za działkę nr 697 - 33 829 zł;
 2. za działkę nr 698 - 33 656 zł;
 3. za działkę nr 699 - 34 521 zł;
 4. za działkę nr 700 - 35 776 zł.

Do przetargu na sprzedaż działki 697 dopuszczono 3 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 698 dopuszczono 4 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 699 dopuszczono 4 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

Do przetargu na sprzedaż działki 700 dopuszczono 3 osoby, tj. wszystkie, które wpłaciły wadium i stawiły się na przetarg. 2 osoby, które wpłaciły wadium nie stawiły się w wyznaczonym miejscu i terminie na przetarg.

 

Najwyższe ceny osiągnięte w przetargu wynoszą odpowiednio:

 1. za działkę nr 697 - 47 000 zł;
 2. za działkę nr 698 - 62 000 zł;
 3. za działkę nr 699 - 72 000 zł;
 4. za działkę nr 700 - 72 500 zł.

Do osiągniętych cen doliczony zostanie podatek VAT.

 

Nabywcami działek wyłonionymi w przetargu zostaną odpowiednio:

 1. najwyższą kwotę za działkę nr 697 zaproponował Pan Robert Krysiak;
 2. najwyższą kwotę za działkę nr 698 zaproponował Pan Robert Krysiak;
 3. najwyższą kwotę za działkę nr 699 zaproponowała Pani Agnieszka Burchardt;
 4. najwyższą kwotę za działkę nr 700 zaproponowała Pani Małgorzata Markowska.

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Pliki do pobrania


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej