Komunikaty i ogłoszenia

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych"

Zapytanie ofertowe:
"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach
i typu Big-Bag z terenu Gminy Dobra"

Termin składania ofert: 2022-05-05 do godz. 12:00.

Zamawiający, Gmina Dobra, reprezentowana przez Burmistrza Dobrej zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi  lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: odpadów z folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka rolniczego, opakowań po nawozach, opakowań/worków typu Big-Bag, zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego oraz regulaminem programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami, w preferowanym formacie .pdf przesyła się na skrzynkę mail: sekretarz@dobra24.pl w terminie do dnia: 2022-05-05 do godz. 12:00.

Całość dokumentacji zapytania ofertowego znajduje się na stronie: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=9720

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „2.7.Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i dofinansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami...

Program współpracy Gminy Dobra z...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ z dnia 22.09.2022 roku.   Burmistrz Dobrej ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dobra z...

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  „Orli...

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów...

Jeżeli chcesz pomóc chorej na SMA Jagódce, a przy okazji poznać naszą pracę „od kuchni” wylicytuj zwiedzanie Zakładu „Orli Staw”. Podczas wizyty w...

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a...

Oferta realizacji zadania publicznego...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   Dnia 07.09.2022 r. Stowarzyszenie...

Strategia Rozwoju Kształcenia Zawodowego- badanie...

Strategia Rozwoju Kształcenia...

Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za dotychczasowy udział w badaniu ankietowym dotyczącym współpracy przedsiębiorstw z placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe,...

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027- ankieta dla...

Lokalna Strategia Rozwoju na lata...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra! W związku z lokalną strategią rozwoju na lata 2023 – 2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców, w tym również przedsiębiorców...

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA  Z...

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej w sprawie konsultacji społecznych KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023 Burmistrz Dobrej zaprasza...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Ogłoszenie o przetargu ustnym...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.63.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 23.08.2022 roku   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie art. 38 ust. 2...