Komunikaty i ogłoszenia

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych"

Zapytanie ofertowe:
"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach
i typu Big-Bag z terenu Gminy Dobra"

Termin składania ofert: 2022-05-05 do godz. 12:00.

Zamawiający, Gmina Dobra, reprezentowana przez Burmistrza Dobrej zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi  lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: odpadów z folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka rolniczego, opakowań po nawozach, opakowań/worków typu Big-Bag, zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego oraz regulaminem programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami, w preferowanym formacie .pdf przesyła się na skrzynkę mail: sekretarz@dobra24.pl w terminie do dnia: 2022-05-05 do godz. 12:00.

Całość dokumentacji zapytania ofertowego znajduje się na stronie: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=9720

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „2.7.Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i dofinansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania...

Dostawa używanych pojemników do...

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Identyfikator postępowania: 575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Tryb podstawowy, wariant 1 Numer...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z...

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 kwietnia 2022 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Mikulice, gm. Dobra oznaczonej numerem...

Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej w obliczu...

Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej w...

Szanowni Państwo, Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST  Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn....

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.32.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 1.04.2022 roku Dobra, dnia 1 kwietnia 2022 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie...