Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych"

Zapytanie ofertowe:
"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach
i typu Big-Bag z terenu Gminy Dobra"

Termin składania ofert: 2022-05-05 do godz. 12:00.

Zamawiający, Gmina Dobra, reprezentowana przez Burmistrza Dobrej zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi  lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: odpadów z folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka rolniczego, opakowań po nawozach, opakowań/worków typu Big-Bag, zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego oraz regulaminem programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami, w preferowanym formacie .pdf przesyła się na skrzynkę mail: sekretarz@dobra24.pl w terminie do dnia: 2022-05-05 do godz. 12:00.

Całość dokumentacji zapytania ofertowego znajduje się na stronie: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?a=9720

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „2.7.Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i dofinansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informacja z otwarcia ofert


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej