Pozostałe projekty

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

Informacja na temat realizacji projektu w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Gmina Dobra w 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn.
Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+"

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Za sprawą pozyskania dotacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim trwają prace związane z utworzeniem w Gminie Dobra Klubu „Senior+”, którego funkcjonowanie zaplanowano od 2020r.

To pierwsza tego typu inicjatywa skierowana do seniorów z terenu Gminy Dobra. Przyznana dotacja to kwota 149 921,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń na parterze w Centrum Kultury w Dobrej, które docelowo będą siedzibą Klubu „Senior+”. Placówka będzie przygotowana na 30 miejsc. Obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowej oferty zajęć oraz przygotowaniem nowej siedziby.

Będzie to miejsce otwarte codziennie od poniedziałku do piątku, przez 5 godzin dziennie, przeznaczone na integrację i wsparcie dla seniorów w wieku 60+.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania placówki będą podawane do publicznej wiadomości już wkrótce, co będzie połączone także z rekrutacją uczestników Klubu „Senior+”.


Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Gminie Dobra

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+,nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Dobra, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym- ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA „SENIOR +” w Dobrej– placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Klub „Senior +” zapewniał będzie 5-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku w siedzibie Centrum Kultury w Dobrej, ul.Dekerta 34.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora „Senior +” to:

  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia artystyczne (plastyka, recytacja, teatr)
  • zajęcia psychologiczne i relaksacyjne
  • zajęcia kulinarne
  • gry stolikowe
  • biblioterapia
  • poranki filmowy

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 30 osób.

Wniosek o skierowanie do Klubu Seniora “Senior+” można pobrać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Wiatraki 13,  w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu:
(63) 279 80 01 – MGOPS w Dobrej oraz u Koordynatora Pani Justyny Szymańskiej Tel:500 362 902

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Otwarcie ofert na zadanie Budowa drogi w miejscowości...

Otwarcie ofert na zadanie "Budowa...

W dniu 4 października 2023 roku przeprowadzono otwarcie ofert w postępowaniu "Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla Sołectwa...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

W dniu 05.06.2023 r w miejscowości Olimpia Gmina Brudzew, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Skarbnik Beatą Kmieć oraz przedstawicielami sołectwa Potworów uczestniczyli w...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla Sołectwa Linne

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

W dniu 05.06.2023 r w miejscowości Olimpia Gmina Brudzew, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Skarbnik Beatą Kmieć oraz przedstawicielami sołectwa Linne uczestniczyli w uroczystym...

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra”

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy...

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” zatwierdzony Uchwałą Nr VII/17/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 kwietnia 2019 r., określa zasady preferencyjnego dostępu do...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla miejscowości...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie z...

Poznaj Polskę -  przedsięwzięcie Ministra Edukacji i...

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie...

Beneficjent : Gmina Dobra na podstawie porozumienia nr MEiNB/2021/DPI/852 z dnia 5 października 2021r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia...

Pięknieje Wielkopolska Wieś - Dotacja dla sołectwa...

Pięknieje Wielkopolska Wieś -...

Z radością informujemy o wynikach konkursu „Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”. Dofinansowanie z...