Komunikaty i ogłoszenia

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213).

Burmistrz Dobrej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona numerem
  ewid. 6/6 o pow. 0,4797 ha, położona w obrębie Rzymsko, gm. Dobra, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 177,50 m2.
  Dla ww. działki w Sądzie Rejonowym w Turku – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00031783/7.
 2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Cena wywoławcza: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
 4. Termin i miejsce przetargu: 19.04.2023 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.
 5. Wysokość wadium: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
  Kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu (Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011) do dnia 13.04.2023 r.
 6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.dobra24.pl.
 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 63 279 99 26.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

„Na co uważać i jak nie dać się okraść w...

„Na co uważać i jak nie dać się...

KNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –...

Nabór do III edycji Akademii Młodzieżowych Liderów w...

Nabór do III edycji Akademii...

Ruszył nabór do AKADEMII MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji! Poszukiwana młodzież w wieku 16-24 lata z województwa...

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne: Burze stopień: 2 prawd. 90% Przebieg: Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm,...

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Wybory uzupełniające ławników na...

Burmistrz Dobrej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ogłasza się nabór uzupełniający kandydatów na ławnika do Sądu...

„Eko-gospodyni” - do 10 tys. zł dla KGW na...

„Eko-gospodyni” - do 10 tys. zł...

IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich "Eko-gospodyni" Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do...

zaproszenie dla przedsiębiorców do udziału w projekcie...

zaproszenie dla przedsiębiorców do...

kliknij w link aby dołaczyć do spotkania 16 maja 2024 o godzinie 10:00     MS Teams Szanowni Państwo, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do...

14.05.2024 godz. 10:00 Bezpłatny WEBINAR | Finanse dla...

14.05.2024 godz. 10:00 Bezpłatny...

www.wfr.org.pl Prowadzisz biznes i potrzebujesz środków na rozwój firmy lub poszukujesz kapitału na projekty prowadzone przez podmioty publiczne? Wiesz, że realizacja...

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze stopień: 2 prawd. 80% Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, oraz porywy wiatru do 90...