Komunikaty i ogłoszenia

ASF: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23.12.2022 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 19 grudnia 2022r. ukazało się rozporządzenie wykonawczym Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z tą zmianą cały obszar powiatu tureckiego nie jest już objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania tej choroby a od dnia 20 grudnia 2022 r. obszar całego powiatu tureckiego został uznany za obszar wolny od afrykańskiego pomoru świń.

W związku z ukazaniem się w/w aktów prawnych na posiadaczach świń na obszarze całego powiatu tureckiego obowiązują uregulowaniajak w strefie wolnej, czyli :

  • Poddanie badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii świń ubijanych w ramach uboju na użytek własny przed i po uboju nie jest obowiązkowe, a obowiązkowe jest jedynie zbadanie mięsa na obecność włośni.
  • Ubój taki musi być zgłoszony do ARiMR w ciągu 7 po uboju.

    - Zdarzenia związane z przemieszczeniem świń posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada powinien zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 7 dni.

    -  Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze powiatu jest dopuszczone zarówno w granicach powiatu jak i po za ten obszar  na pozostałe terytorium kraju, tylko pod warunkiem ich zbadania przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem i po wystawieniu świadectwa zdrowia.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, ze badaniu w kierunku ASF na terenie powiatu podlegają obecnie tylko dziki padłe, zabite w wypadkach komunikacyjnych oraz od dzików odstrzelonych podejrzanych o zakażenie wirusem ASF.

Jan Radzimski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne -...

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie stopień: 1 prawd. 70% Przebieg: Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu...

Badanie statystyczne Koniunktura w gospodarstwach rolnych

Badanie statystyczne "Koniunktura w...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w styczniu br. na terenie gminy realizowane będzie badanie Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R). Szczegóły w załaczeniu....

Gospodarstwa rolne - dofinansowanie inwestycji w zakresie...

Gospodarstwa rolne - dofinansowanie...

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w: 1) biogazownie rolnicze, 2) mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego 3) rozwiązania poprawiające efektywność...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu...

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Dobrej informuje, iż na okres 21 dni tj. w terminie...

Świadczenie wspierające - kolejność składania...

Świadczenie wspierające -...

materiał nadesłany Bydgoszcz, 3 stycznia 2024 r. Ważna jest kolejność składania dokumentów o świadczenie wspierające. Nie masz jeszcze decyzji wojewódzkiego...