Komunikaty i ogłoszenia

ASF: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23.12.2022 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 19 grudnia 2022r. ukazało się rozporządzenie wykonawczym Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z tą zmianą cały obszar powiatu tureckiego nie jest już objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania tej choroby a od dnia 20 grudnia 2022 r. obszar całego powiatu tureckiego został uznany za obszar wolny od afrykańskiego pomoru świń.

W związku z ukazaniem się w/w aktów prawnych na posiadaczach świń na obszarze całego powiatu tureckiego obowiązują uregulowaniajak w strefie wolnej, czyli :

  • Poddanie badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii świń ubijanych w ramach uboju na użytek własny przed i po uboju nie jest obowiązkowe, a obowiązkowe jest jedynie zbadanie mięsa na obecność włośni.
  • Ubój taki musi być zgłoszony do ARiMR w ciągu 7 po uboju.

    - Zdarzenia związane z przemieszczeniem świń posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada powinien zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 7 dni.

    -  Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze powiatu jest dopuszczone zarówno w granicach powiatu jak i po za ten obszar  na pozostałe terytorium kraju, tylko pod warunkiem ich zbadania przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem i po wystawieniu świadectwa zdrowia.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, ze badaniu w kierunku ASF na terenie powiatu podlegają obecnie tylko dziki padłe, zabite w wypadkach komunikacyjnych oraz od dzików odstrzelonych podejrzanych o zakażenie wirusem ASF.

Jan Radzimski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie...

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest...

Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla...

Szkolenie w zakresie...

 Program szkolenia: 1. Socjotechnika na usługach cyberprzestępców • Biały wywiad - techniki zbierania informacji o potencjalnej ofierze. Jakie informacje o organizacji...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr RO.0050.4.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 16.01.2023 r.   W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury...

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa...

Nabór na Radnych Młodzieżowego...

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego...

Ptasia grypa (HPAI): rozporządzenie Powiatowego Lekarza...

Ptasia grypa (HPAI): rozporządzenie...

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane w dzienniku urzędowym województwa rozporządzenie nr 7/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 30.12.2022 r. w...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym...

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA...

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tureckiego