Komunikaty i ogłoszenia

ASF: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23.12.2022 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 19 grudnia 2022r. ukazało się rozporządzenie wykonawczym Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z tą zmianą cały obszar powiatu tureckiego nie jest już objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania tej choroby a od dnia 20 grudnia 2022 r. obszar całego powiatu tureckiego został uznany za obszar wolny od afrykańskiego pomoru świń.

W związku z ukazaniem się w/w aktów prawnych na posiadaczach świń na obszarze całego powiatu tureckiego obowiązują uregulowaniajak w strefie wolnej, czyli :

  • Poddanie badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii świń ubijanych w ramach uboju na użytek własny przed i po uboju nie jest obowiązkowe, a obowiązkowe jest jedynie zbadanie mięsa na obecność włośni.
  • Ubój taki musi być zgłoszony do ARiMR w ciągu 7 po uboju.

    - Zdarzenia związane z przemieszczeniem świń posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada powinien zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 7 dni.

    -  Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze powiatu jest dopuszczone zarówno w granicach powiatu jak i po za ten obszar  na pozostałe terytorium kraju, tylko pod warunkiem ich zbadania przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem i po wystawieniu świadectwa zdrowia.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, ze badaniu w kierunku ASF na terenie powiatu podlegają obecnie tylko dziki padłe, zabite w wypadkach komunikacyjnych oraz od dzików odstrzelonych podejrzanych o zakażenie wirusem ASF.

Jan Radzimski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB...

Szanowni Państwo! LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zaprasza  mieszkańców obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” do ...

Badanie ankietowe - Uczenie się osób dorosłych (UD)

Badanie ankietowe - Uczenie się...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Dobra prowadzone jest badanie ankietowe Uczenie się osób dorosłych (UD). Badanie przeprowadzają...

Informacja o możliwości rezerwacji stanowisk handlowych

Informacja o możliwości rezerwacji...

Burmistrz Dobrej informuje o możliwości składania wniosków o rezerwację niżej wymienionych stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek”: stanowisko...

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Informacja o przetargu ustnym...

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOBRA W 2023 ROKU W ZAKRESIE: POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023...

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować! Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich...

Informacja o wywieszeniu projektu listy osób

Informacja o wywieszeniu projektu...

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie...