Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 kwietnia 2022 r.

Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 kwietnia 2022 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Mikulice, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 553 o pow. 1,32 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00032461/1.

Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Komisja stwierdziła, że wadium wpłaciła jedna osoba w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu. Do przetargu dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego gruntu rolnego wyniosła 603,24 zł (słownie: sześćset trzy złote 24/100). Najwyższa cena wyniosła 610,24 zł (słownie : sześćset dziesięć złotych 24/100).

Wobec powyższego nieruchomość gruntowa rolna, położona w obrębie Mikulice, gm. Dobra, oznaczona numerem ewidencyjnym 553 o pow. 1,32 ha, zostanie wydzierżawiona
Panu Januszowi Masiera.

 

Dobra, dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Dobrej

/-/ Przemysław Tomczak

 

Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania...

Dostawa używanych pojemników do...

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Identyfikator postępowania: 575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103 Tryb podstawowy, wariant 1 Numer...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zapytanie ofertowe: Usuwanie odpadów z folii rolniczych

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie...

Zapytanie ofertowe: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka rolniczego, opakowań po nawozach i typu Big-Bag z terenu Gminy Dobra" Termin składania ofert:...

Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej w obliczu...

Mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej w...

Szanowni Państwo, Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firma Grupa BST  Sp. z o. o. oraz Kreatus Sp. z o.o. realizuje badanie społeczne pn....

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.32.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 1.04.2022 roku Dobra, dnia 1 kwietnia 2022 r. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym Na podstawie...