Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 kwietnia 2022 r.

Informacja

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dn. 26 kwietnia 2022 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w obrębie Mikulice, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 553 o pow. 1,32 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00032461/1.

Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Komisja stwierdziła, że wadium wpłaciła jedna osoba w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu. Do przetargu dopuszczono jedną osobę.

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego gruntu rolnego wyniosła 603,24 zł (słownie: sześćset trzy złote 24/100). Najwyższa cena wyniosła 610,24 zł (słownie : sześćset dziesięć złotych 24/100).

Wobec powyższego nieruchomość gruntowa rolna, położona w obrębie Mikulice, gm. Dobra, oznaczona numerem ewidencyjnym 553 o pow. 1,32 ha, zostanie wydzierżawiona
Panu Januszowi Masiera.

 

Dobra, dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Dobrej

/-/ Przemysław Tomczak

 

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU

Dobra, dnia 23 listopada 2022 r.   Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów...

Konkurs regionalny „Na wigilijnym stole 2022”

Konkurs regionalny „Na wigilijnym...

  Komunikat Instytutu Skrzynki z dnia 16.11.2022 r.   Konkurs regionalny „Na wigilijnym stole 2022”...

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  18 listopad 2022r.

Europejski Dzień Wiedzy o...

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 18 listopad 2022r.   W dniu 18 listopada 2022r. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, którego głównym celem jest...

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu  17 listopada...

Światowy Dzień Rzucania Palenia...

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 17 listopada 2022 r. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku....

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej o wynikach konsultacji -...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej o...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ z dnia 10.11.2022 roku.   Burmistrz Dobrej ogłasza wyniki z przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dobra z...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej  w sprawie konsultacji...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej w...

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023 Burmistrz Dobrej zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji przygotowanego projektu...

INFORMACJA - wykaz nieruchomości gruntowych...

INFORMACJA - wykaz nieruchomości...

Dobra dnia, 25.10.2022 r.   Informacja   Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)...

INFORMACJA - dzierżawa nieruchomości

INFORMACJA - dzierżawa nieruchomości

Dobra dnia, 25.10.2022 r.   Informacja   Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)...