Komunikaty i ogłoszenia

ZADBAJ O SIEBIE I ŚRODOWISKO

                                                  

Ulotka została opracowana w ramach Planu Priorytetowego nr II/2021 dla dzielnicy Gm. Dobra realizowanego przez Komisariat Policji w Dobrej we współpracy z Urzędem  Miasta  w Dobrej. Zwracamy się do Państwa z apelem o spalanie dobrej jakości opału, nie spalanie odpadówi  tworzyw sztucznych w piecach i przydomowych kotłowaniach. Zachęcamy do skorzystania z rządowego Programu Czyste Powietrze – link: https://czystepowietrze.gov.pl,  gdzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca
i wykonania termomodernizacji budynku.

POWIETRZE

Słowo “smog” to zbitka wyrazowa idealnie określająca to  zjawisko. Można powiedzieć, że smog jest  sztuczną mgłą, która utworzyła się
w sposób nienaturalny, jako efekt działań człowieka

W szczególności smog powstaje na skutek tzw. niskiej emisji.  Spalanie niskiej jakości węgla i niesezonowanego (mokrego) drewna ma znaczący wpływ na zanieczyszczenia powietrza. Najgroźniejsze dla zdrowia człowieka jest w tym wypadku spalanie odpadów.

Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost zanieczyszczeń jest sposób spalania w piecach starego typu – dolnego spalania. W tym przypadku dochodzi do znacznie większego uwalniania szkodliwych  substancji lotnych do atmosfery.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że zabrania się:

- spalania odpadów w piecach i kotłowniach przydomowych.

- spalania pozostałości roślinnych w gospodarstwie rolnym i na działkach.

(obowiązujące w tym zakresie przepisy nakładają obowiązek oddania biomasy do segregowanych odpadów  lub ich kompostowania)

Skutki dla zdrowia to m.in.

- wzrost zachorowalności na nowotwory,

- wzrost zachorowalności na choroby płuc.

GLEBA-Ziemia

Zanieczyszczanie i zaśmiecanie powierzchni lasów, miejsc  publicznych, przydrożnych rowów powoduje pogorszenie estetyki krajobrazu. Ponadto prowadzi do zanieczyszczania gleby, wód gruntowych i cieków wodnych. Rozkładające się u Nas tworzywa wnikają do gleb, a następnie spływają wraz
z wodą do cieków wodnych, rzek i Morza Bałtyckiego. Efektem rozpadu plastiku jest mikroplastik, który zanieczyszcza glebę i wody.

Wybrane przepisy karne

Art. 145 KW. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art.  162 § 1 KW. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§  2.  Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca

podlega karze aresztu albo grzywny.

§  3.  W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Art. 191 ustawy o odpadach. Kto wbrew przepisowi  art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.

 

Nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach Funduszu...

Nabór wniosków dla...

Szanowni Państwo, 1 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej...

Badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące...

Badania ankietowe: Zintegrowane...

Szanowni Państwo, od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR...

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do domów

V Europejski Dzień Przeciwdziałania...

Szanowni mieszkańcy, uprzejmie informuję, iż z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości, działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w...

T.U.R. - konsultacje społeczne

T.U.R. - konsultacje społeczne

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. opracowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. W związku z powyższym udostępniamy Państwu do...

Konkurs „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Konkurs „PROW w obiektywie –...

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja” organizowanego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu...

GUS INFORMUJE - Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

GUS INFORMUJE - Badanie Struktury...

Szanowni Państwo, Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych)....

Gry terenowe narzędziem aktywizacji społeczności...

Gry terenowe narzędziem aktywizacji...

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić społeczników, liderów społeczności lokalnej, członków organizacji pozarządowych, sołtysów do udziału...

T.U.R. - spotkanie konsultacyjne

T.U.R. - spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo! Praca „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R." nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 dobiega końca, dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu...