Zakup węgla od Gminy Dobra

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na 2023 rok

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra,

Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra na nowy rok (od dnia 1 stycznia 2023).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych na zakup węgla do dnia 31 grudnia 2022 roku i zakup od dnia 1 stycznia 2023 roku powinny być złożone dwa odrębne wnioski. W związku z powyższym Urząd Miejski w Dobrej przygotował nowy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 20 stycznia 2023 roku a dystrybucja węgla potrwa do 30 kwietnia 2023 roku.

Wszyscy mieszkańcy, którzy spełniają kryteria ustawowe i są zainteresowani zakupem węgla w preferencyjnych cenach, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

Wnioski można składać:

1) osobiście
Urząd Miejski w Dobrej,
Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Biuro Obsługi Klienta (parter)
godziny pracy:
poniedziałek od  7.30 do 16.30
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od  7.30 do 14.30

2) za pośrednictwem poczty
Urząd Miejski w Dobrej,
Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem portalu ePUAP - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego
Ważne! Wnioski składane elektronicznie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski będą weryfikowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał wszystkim, którym przyznano dodatek węglowy oraz tym, którzy nie składali wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do jego otrzymania. Wnioskować będą mogły osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta natomiast członek gospodarstw domowego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie (na sezon grzewczy 2022/2023) 3 tony węgla.

Mieszkańcy Gminy Dobra będą mogli w 2023 roku nabywać węgiel w cenie:
1) EKOGroszek/Groszek - 2000,00 zł brutto za 1 tonę;
2) Orzech - 2000,00 zł brutto za 1 tonę.
W cenę wliczony jest transport.

Wpłaty za węgiel należy przekazywać na następujący rachunek bankowy:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej, ul. Łąkowa 4, 62-730 Dobra
BS Malanów o/Dobra nr konta : 66 8557 0009 0300 1616 2003 0001

Pliki do pobrania

  • wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na 2023 rok - 904.08kB Pobierz Czytaj
Zakończenie sprzedaży preferencyjnej węgla

Zakończenie sprzedaży...

Szanowni Państwo, Informujemy, że zakończyła się sprzedaż preferencyjna paliwa stałego (węgla kamiennego) w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na...

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla na 2023 rok)

KURENDA (preferencyjna sprzedaż...

Szanowni Państwo, Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra od dnia 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z...

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla)

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla)

Burmistrz Dobrej uprzejmie informuje, że w najbliższych dniach rozpocznie się pierwsza część sprzedaży węgla, zgodnie ze złożonymi przez Państwa wnioskami. Dla jednego gospodarstwa...

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra, Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra do dnia 31 grudnia 2022...