Zakup węgla od Gminy Dobra

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla)

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla)

Burmistrz Dobrej uprzejmie informuje, że w najbliższych dniach rozpocznie się pierwsza część sprzedaży węgla, zgodnie ze złożonymi przez Państwa wnioskami.

Dla jednego gospodarstwa domowego będzie można kupić maksymalnie 3 tony węgla – 1,5 tony do 31 grudnia br. (pierwszy termin) oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku (drugi termin).

Ostateczny termin składania wniosków na zakup węgla to 25 listopada (piątek) 2022 roku do godz. 14:30.

Pracownicy ZGK w Dobrej, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku będą się z Państwem kontaktować telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Ustalona cena węgla to 2 000,00 zł brutto za jedną tonę wraz z transportem. Przed odbiorem węgla odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto ZGK w Dobrej:   

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej, ul. Łąkowa 4, 62-730 Dobra

BS Malanów o/Dobra nr konta : 66 8557 0009 0300 1616 2003 0001

Tytuł przelewu: „Imię Nazwisko adres – jaki węgiel (ekogroszek, orzech, miał)”

                        Przykład: Jan Kowalski Dobra ul. Dobrska 1 - ekogroszek

Wartość przelewu należy obliczyć wg ilości z wniosku.

Przykład:

1 tona - kwota 2 000,00 zł

1,5 tony - kwota 3 000,00 zł.

Uwaga: zamówienie na węgiel dla danego mieszkańca zostanie skierowane do realizacji dopiero, kiedy uiści on opłatę.

Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
  2. dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków ( CEEB),
  3. nie nabyły jeszcze węgla na sezon grzewczy 2022-23 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (koszt zakupu tony węgla bez dodatkowych opłat np. transportu), co potwierdzą złożeniem oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń!!!

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Zakończenie sprzedaży preferencyjnej węgla

Zakończenie sprzedaży...

Szanowni Państwo, Informujemy, że zakończyła się sprzedaż preferencyjna paliwa stałego (węgla kamiennego) w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na...

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla na 2023 rok)

KURENDA (preferencyjna sprzedaż...

Szanowni Państwo, Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra od dnia 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z...

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na 2023 rok

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra, Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra na nowy rok (od dnia 1...

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra, Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra do dnia 31 grudnia 2022...