Zakup węgla od Gminy Dobra

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra,

Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra do dnia 31 grudnia 2022 roku. Wszyscy mieszkańcy, którzy spełniają kryteria ustawowe i są zainteresowani zakupem węgla w preferencyjnych cenach, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Dobrej.
Wnioski można składać:

1) osobiście
Urząd Miejski w Dobrej,
Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Biuro Obsługi Klienta (parter)
godziny pracy:
poniedziałek od  7.30 do 16.30
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od  7.30 do 14.30

2) za pośrednictwem poczty
Urząd Miejski w Dobrej,
Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem portalu ePUAP - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego
Ważne! Wnioski składane elektronicznie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i wynoszą:

  1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.:

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta natomiast członek gospodarstw domowego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t.  Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość 3 t węgla.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) mieszkaniec wspólnoty mieszkaniowej (blok z własnym kotłem), uprawniony do dodatku węglowego, będzie mógł kupić węgiel od gminy na preferencyjnych zasadach, z zachowaniem zasad, o których mowa powyżej.

Mieszkańcy Gminy Dobra będą mogli nabywać węgiel w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Cena zostanie ustalona i przekazana Państwu do wiadomości niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Gminę Dobra z jedną ze Spółek wskazanych przez Ministra Aktywów Państwowych.

Węgiel będzie można odebrać osobiście z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej lub zamówić dowóz do gospodarstwa domowego po dodatkowej cenie.

Sama realizacja wniosków będzie uzależniona od tempa wprowadzania umowy ze spółką dostarczającą węgiel do Gminy.

Więcej informacji przekażemy Państwu wkrótce.

Zapraszamy do składania wniosków.

                                                                                      Burmistrz Dobrej
                                                                                     /-/ Tadeusz Gebler

Wnioski będą weryfikowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.
Wniosek dotyczy dwóch okresów, o których mowa powyżej, jednakże zgodnie z Państwa wyborem można złożyć dwa oddzielne wnioski, jeden w chwili obecnej na max. 1500 kg oraz drugi pod koniec roku lub na początku roku 2023 na kolejne max 1500 kg (zgodnie z wyjaśnieniami MAP).

Wzór wniosku do pobrania

Zakończenie sprzedaży preferencyjnej węgla

Zakończenie sprzedaży...

Szanowni Państwo, Informujemy, że zakończyła się sprzedaż preferencyjna paliwa stałego (węgla kamiennego) w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na...

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla na 2023 rok)

KURENDA (preferencyjna sprzedaż...

Szanowni Państwo, Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra od dnia 1 stycznia 2023 roku. Zgodnie z...

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na 2023 rok

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra, Gmina Dobra przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dobra na nowy rok (od dnia 1...

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla)

KURENDA (preferencyjna sprzedaż węgla)

Burmistrz Dobrej uprzejmie informuje, że w najbliższych dniach rozpocznie się pierwsza część sprzedaży węgla, zgodnie ze złożonymi przez Państwa wnioskami. Dla jednego gospodarstwa...