Projekty Polski Ład

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w miejscowościach: Skęczniew, Zborów, Dąbrowica.

Budowa drogi w miejscowości Skęczniew o długości 0,6 km - 570.000,00 zł
Budowa drogi w miejscowości Zborów o długości 0,9 km       - 826.500,00 zł
Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica o długości 1,0 km  - 950.000,00 zł

Razem: 2.346.500,00 zł
Wkład własny (5%) 117.325,00 zł
Kwota wnioskowana (95%) 2.229.175,00 zł

Planowany termin realizacji powyżej 12 m-cy - do 31-08-2023 r.

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do samorządów, na terenie których działały...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra: Miłkowice,...

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Poprawa efektywności energetycznej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym...

Budowa sali sportowej przy Zespole...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa sali sportowej przy Zespole...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew -...

Przebudowa drogi gminnej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest przebudowa drogi w miejscowościach Skęczniew –...