Projekty Polski Ład

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piekarach

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Piekarach. W skład programu użytkowego wchodzą: sala gimnastyczna o powierzchni ok. 500 m2, zaplecza sanitarne o pow. ok. 75 m2, magazyn sprzętu sportowego o pow. ok. 25 m2, pokój nauczycielski o pow. ok. 20 m2, łącznik ok. 50 m2, lokalna kotłownia gazowa o pow. ok. 20 m2, powierzchnie utwardzone ok. 300 m2. Obecnie zajęcia sportowe odbywają się na korytarzach oraz poprzez dowóz dzieci do sali sportowej w Dobrej.

Przewidywany okres realizacji inwestycji Powyżej 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 4.594.941,66

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 1.797.471,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 39,12 %

Kwota otrzymanych środków (w PLN) 2.797.470,66

Budowa sali sportowej przy Zespole...
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do samorządów, na terenie których działały...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra: Miłkowice,...

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Poprawa efektywności energetycznej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew -...

Przebudowa drogi gminnej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest przebudowa drogi w miejscowościach Skęczniew –...