Projekty Polski Ład

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piekarach

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Piekarach. W skład programu użytkowego wchodzą: sala gimnastyczna o powierzchni ok. 500 m2, zaplecza sanitarne o pow. ok. 75 m2, magazyn sprzętu sportowego o pow. ok. 25 m2, pokój nauczycielski o pow. ok. 20 m2, łącznik ok. 50 m2, lokalna kotłownia gazowa o pow. ok. 20 m2, powierzchnie utwardzone ok. 300 m2. Obecnie zajęcia sportowe odbywają się na korytarzach oraz poprzez dowóz dzieci do sali sportowej w Dobrej.

Przewidywany okres realizacji inwestycji Powyżej 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 4.594.941,66

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 1.797.471,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 39,12 %

Kwota otrzymanych środków (w PLN) 2.797.470,66

Budowa sali sportowej przy Zespole...
Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek

Rewitalizacja terenu miejskiego –...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały...

Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego

Rewitalizacja terenu miejskiego –...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska...

Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele...

Remont konserwatorski dzwonnicy przy...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele...

Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew

Budowa drogi w miejscowości Rzechta...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne -...

Poprawy efektywności energetycznej budynku...

Poprawy efektywności energetycznej...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku...

Prace budowlano restauratorskie dachu plebanii przy...

Prace budowlano restauratorskie dachu...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Prace budowlano restauratorskie dachu plebanii przy...

Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z...

Remont konserwatorski XIX wiecznego...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza...

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy...

Prace konserwatorskie i...

Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy...