Z życia gminy

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, 28, 1688) Burmistrz Dobrej zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 16 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy zgłaszać na formularzu do Urzędu Miejskiego w Dobrej, zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: um@dobra24.pl.

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2024 roku w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra (na załączonym druku), lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrej (na załączonym druku),
  • elektronicznej zgłaszanej na formularzu uwag, opinii i wniosków do Urzedu Miejskiego w Dobrej, zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: um@dobra24.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały https://forms.gle/Y253CMkEi3f33DZa7

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

  • spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami w dniu 24.01.2024 r., o godzinie 11.00 w Centrum Kultury w Dobrej.
  • zbieranie uwag podczas warsztatów online prowadzonych w aplikacji Google Meet w dniu 29.01.2024 r. w godzinach od 14.30 do 16.30, w przypadku zainteresowania udziałem prosimy o zgłaszanie udziału poprzez formularz online  -https://forms.gle/ajVS2bpEry1DCfk6A

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 43 lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

Pliki do pobrania

  • 1. Ogloszenie - 449.39kB Pobierz Czytaj
  • Zarządzenie Burmistrza Nr RO.0050.2.2024 w sprawie przeprowadzenia... - 580.26kB Pobierz Czytaj
  • 3. projekt uchwały - 122kB Pobierz Czytaj
  • 4. Gminny Program Rewitalizacji - 1.15MB Pobierz Czytaj
  • Zarzadzenie Burmistrza Dobrej RO.0050.3.2024 w sprawie powołania... - 784.79kB Pobierz Czytaj
PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA.

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI...

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA. Podsumowanie znajdujące się na poniższych slajdach sporządzone jest na pewnym poziomie ogólności, ponieważ...

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU...

  8 lutego 2024 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" 5 parom małżeńskim z gminy Dobra, które zawarły związek...

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI   Informujemy, że od dnia 26.02.2024r. – 15.03.2024r. roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 ....

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie w dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 10.00, które  odbędzie się w Centrum Kultury w Dobrej.

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie sposobu zgłasznia...

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.10.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust....

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia...

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.9.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu Life...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w...

Zbliżające się spotkanie dot. innowacyjnych modeli biznesowych jest dedykowane nie tylko przedsiębiorcom, ale także absolwentom oraz wszystkim, którzy myślą o założeniu własnej...