Z życia gminy

Nowy plac rekreacyjny w Piekarach

Nowy plac rekreacyjny w Piekarach

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż zakończone zostały prace związane
z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary, gdzie z inicjatywy mieszkańców oraz przy zaangażowaniu Samorządu Gminy Dobra zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W pierwszym etapie w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś  w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ zakupiono elementy siłowni zewnętrznej, wybudowano altanę oraz wykonano ogrodzenie terenu wraz z nasadzeniem roślin ozdobnych. Pozyskane zostały tu środki
w wysokości 47 000,00 zł. z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego  przy wkładzie własnym
z budżetu Gminy Dobra w wysokości 9 999,37 zł.

Należy tu podkreślić rolę mieszkańców Piekar, którzy z własnej inicjatywy podjęli temat  zagospodarowania przestrzeni publicznej, a w ostatecznym efekcie poprawienia estetyki miejscowości Piekary poprzez zagospodarowanie pustego terenu gdzie powstał plac o charakterze rekreacyjnym. Wkład pracy własnej mieszkańców stanowi istotny udział w kosztach zadania, a co ważne samego zaangażowania i wysiłku nie da się wycenić żadną miarą.

Przeznaczone na ten cel zostały także środki funduszu sołeckiego Piekar w wysokości 15.000,00 zł. Co więcej mieszkańcy już zgłosili do Burmistrza Dobrej inicjatywę dalszego inwestowania tu środków
z funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł. w kolejnym roku.

Równolegle na terenie tym trwały prace w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, gdzie Gmina Dobra pozyskała środki w wysokości 16 000,00 zł. oraz zaangażowała wkład własny 4 000,00 zł., za co można było  zakupić i nasadzić drzewa oraz krzewy m.in. dęby, catalpy, jałowce, kosodrzewinę, irgę, tak żeby stworzyć przestrzeń zieloną i podnieść walory rekreacyjne terenu.

Tak zagospodarowana przestrzeń wpłynie na podniesienie atrakcyjności tego regionu, co wpływa także na walory turystyczne naszej gminy, a warto podkreślić iż plac rekreacyjny znajduje się na malowniczej skarpie, przy drodze głównej w miejscowości Piekary, łączącej uzdrowisko Uniejów z terenem zbiornika Jeziorsko, co sprzyja turystyce zwłaszcza rowerowej.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DOBRA

KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DOBRA

Burmistrz Dobrej informuje, iż w 2022 roku kontynuowany jest Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra”. W jego wyniku zostały zawarte porozumienia z  Miejskim Domem Kultury (MDK) w...

Nowy Radiowóz dla KKP Turek - wsparcie od Gmin Dobra,...

Nowy Radiowóz dla KKP Turek -...

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Dobrej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej Tomasz Gil, Zastępca Burmistrza...

1 URODZINY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W DOBREJ

1 URODZINY ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W DOBREJ

Dzisiaj Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler uczestniczył w uroczystości zorganizowanej z okazji 1 urodzin Żłobka Samorządowego w Dobrej. Był tort, odświętne stroje, życzenia i trochę wspomnień. Ten...

Ferie dla zdrowia, z dala od używek - skorzystaj z ulgi...

"Ferie dla zdrowia, z dala od używek"...

Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler uprzejmie informuje, że w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dobra a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Turku, dzieci i młodzież uczące się w szkołach...

UWAGA ROLNICY! Zwrot podatku akcyzowego.

UWAGA ROLNICY! Zwrot podatku akcyzowego.

Informujemy, iż w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Dobrej można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do...

Druga Nagroda za inicjatywę DOOR-TO-DOOR w Gminie Dobra

Druga Nagroda za inicjatywę...

W dniu 11.01.2022 r., mieliśmy przyjemność gościć na terenie naszej Gminy przedstawicieli z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem wizyty naszych gości było oficjalne wręczenie...

Dodatek Osłonowy.

Dodatek Osłonowy.

Informujemy, że od dnia 03.01.2022r. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej można składać wnioski na nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy...