Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Nowy plac rekreacyjny w Piekarach

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż zakończone zostały prace związane
z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary, gdzie z inicjatywy mieszkańców oraz przy zaangażowaniu Samorządu Gminy Dobra zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W pierwszym etapie w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś  w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ zakupiono elementy siłowni zewnętrznej, wybudowano altanę oraz wykonano ogrodzenie terenu wraz z nasadzeniem roślin ozdobnych. Pozyskane zostały tu środki
w wysokości 47 000,00 zł. z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego  przy wkładzie własnym
z budżetu Gminy Dobra w wysokości 9 999,37 zł.

Należy tu podkreślić rolę mieszkańców Piekar, którzy z własnej inicjatywy podjęli temat  zagospodarowania przestrzeni publicznej, a w ostatecznym efekcie poprawienia estetyki miejscowości Piekary poprzez zagospodarowanie pustego terenu gdzie powstał plac o charakterze rekreacyjnym. Wkład pracy własnej mieszkańców stanowi istotny udział w kosztach zadania, a co ważne samego zaangażowania i wysiłku nie da się wycenić żadną miarą.

Przeznaczone na ten cel zostały także środki funduszu sołeckiego Piekar w wysokości 15.000,00 zł. Co więcej mieszkańcy już zgłosili do Burmistrza Dobrej inicjatywę dalszego inwestowania tu środków
z funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł. w kolejnym roku.

Równolegle na terenie tym trwały prace w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, gdzie Gmina Dobra pozyskała środki w wysokości 16 000,00 zł. oraz zaangażowała wkład własny 4 000,00 zł., za co można było  zakupić i nasadzić drzewa oraz krzewy m.in. dęby, catalpy, jałowce, kosodrzewinę, irgę, tak żeby stworzyć przestrzeń zieloną i podnieść walory rekreacyjne terenu.

Tak zagospodarowana przestrzeń wpłynie na podniesienie atrakcyjności tego regionu, co wpływa także na walory turystyczne naszej gminy, a warto podkreślić iż plac rekreacyjny znajduje się na malowniczej skarpie, przy drodze głównej w miejscowości Piekary, łączącej uzdrowisko Uniejów z terenem zbiornika Jeziorsko, co sprzyja turystyce zwłaszcza rowerowej.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej