Z życia gminy

Weź udział w kolejnym etapie! - Gminny Program Rewitalizacji

Weź udział w kolejnym etapie! - Gminny Program...

Włącz się!

Przedstaw swoje pomysły!

Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w Gminie Dobra żyło się lepiej!

Zapraszamy i czekamy na propozycje działań, które ożywią Twoje otoczenie!

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Dobra, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów

rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra.

Dotychczas, zgodnie z uchwałą nr LXXIII/493/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobra wyznaczony został obszar rewitalizacji, który dostępny jest w treści uchwały:

https://dobra.esesja.pl/zalaczniki/274709/uchwala-nr-lxxiii4932024-rm-w-dobrej-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-gminy-dobra_2703120.pdf

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w programie rewitalizacji.

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. 
Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym. 

Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego. 

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie od 08.04.2024 r. do 30.04.2024 r. w następujący sposób:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrej;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@kreatus.eu

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Przykładami projektów miękkich (tzn. nieinwestycyjnych) są zazwyczaj niewielkie projekty, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną, czy wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej. Są to projekty obejmujące imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, szkolenia, warsztaty, współpracę partnerską.

Celem zainspirowania pomysłów w działaniach nie inwestycyjnych poniżej kilkanaście roboczych tytułów tego typu projektów:

 • Sport w każdym!
 • „Filozofia dla wszystkich” - warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży gminy …
  rozwijające umiejętność krytycznego myślenia z wykorzystaniem tekstów literackich
 • „Społecznicy z ………………..”- wolontariat uczniów…………………………
 • „Nasza firma” - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów……………
 • Go local – zarabiaj globalnie, działaj lokalnie…………………
 • „Zgrana rodzina” - działania aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość rodziny……..
 • Integracja i edukacja międzypokoleniowa – OD-Nowa
 • Wspólne działanie – organizacja wyjazdów i działań społecznych
 • Baza Współpracy
 • Działania służące ochronie środowiska
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska
 • Zdrowy tryb życia

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

Karty projektów stanowią propozycje działań rewitalizacyjnych, które ostatecznie będą weryfikowane przez zespół opracowujący program rewitalizacji.

Pomysły zostaną zweryfikowane przede wszystkim pod kątem potrzeby realizacji danego projektu zgodnej z ideą rewitalizacji oraz problemami występującymi na obszarze rewitalizacji a także pod kątem możliwości ich finansowania. W związku z powyższym zespół może kontaktować się z wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów w opisie lub ewentualnych zmian. Po weryfikacji propozycje działań rewitalizacyjnych zostaną wpisane do programu rewitalizacji w postaci projektów podstawowych oraz uzupełniających. Wpisanie projektu do programu nie oznacza, że dany projekt ma zapewnione źródło finansowania.

W ramach realizacji procesów rewitalizacyjnych po uchwaleniu programu wskazani realizatorzy powinni przystąpić do pozyskiwania środków finansowych, składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz organizowanie partnerstw w projekcie.

Pliki do pobrania

 • Karta projektów GPR - 31.13kB Pobierz
 • Karta projektów GPR (PUSTA) - 29.92kB Pobierz
XII edycja konkursu Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

XII edycja konkursu "Nasza wieś,...

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, dwunastą już edycję otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną...

Program Aktywni +

Program "Aktywni +"

Rusza nabór w programie „Aktywni +” - do podziału prawie 40 mln zł Od 13 maja rozpoczyna się nabór wniosków w programie „Aktywni+”. O środki...

Radni wraz z Burmistrzem Dobrej złożyli ślubowanie na...

Radni wraz z Burmistrzem Dobrej...

W dniu 2 maja 2024 roku na pierwszej, inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Dobrej stosownie do przepisu art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r....

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia...

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja...

Burmistrz Dobrej oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Dobrej zapraszają mieszkańców gminy Dobra na uroczyste obchody ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ GMINNEGO DNIA STRAŻAKA W...

2 maja 2024 roku - pierwsza (inauguracyjna) Sesja Rady...

2 maja 2024 roku - pierwsza...

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Dobra W imieniu Samorządu Gminy Dobra oraz własnym zapraszam serdecznie na I Sesję Rady Miejskiej w Dobrej IX kadencji (2024-2029). Sesja odbędzie się...

Europejski Tydzień Szczepień 2024 r. - PSSE Turek

Europejski Tydzień Szczepień 2024...

Szanowni Państwo, z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień, przypadającego w dniach 21–27 kwietnia 2024 r., Państwowa Inspekcja Sanitarna w Turku po raz kolejny przystępuje do...

„Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”

„Makulaturę zbieramy o środowisko...

Szanowni Państwo. Urząd Miejski w Dobrej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach Biblioteka Publiczna w...