Inne organizacje

Stowarzyszenie sportowe "ZALEW"

Stowarzyszenie sportowe "ZALEW"
Skęczniew 55, 62-730 Dobra
REGON: 300236058
NIP: 6681887035
Forma prawna: Stowarzyszenia niewpisane do KRS
Organ rejestrowy: Starosta Turecki
Rodzaj rejestru lub ewidencji:
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
https://www.facebook.com

Galeria

Brak nazwy