Inne organizacje

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach "Szkoła z Przyszłością"

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach "Szkoła z Przyszłością"
Zagaj 6L, 62-730 Dobra
REGON: 368533659
NIP: 6681981892
Numer KRS: 0000699233
http://zsppiekary49.szkolnastrona.pl

Stowarzyszenie powstało w 2017 roku, jego celem jest m.in. wspieranie działalności statutowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach; Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy warunków życia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży.

Zarząd:
Przemysław Tomczak - Prezes Zarządu
Cezary Madaj - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Kaźmierczak - Skarbnik
Anna Jabłonowska - Sekretarz
Ewelina Witaszczyk - Członek Zarząd

 

 

Galeria

Brak nazwy