Turystyka

Przyroda

Przyroda

Podmokłe tereny, których ze względu na dwie rzeki (w tym Wartę) oraz liczne stawy i strumienie od zawsze obfitowały w ptactwo wodne. Jednak dopiero oddanie do eksploatacji w 1986 roku największego w centralnej Polsce akwenu wodnego jakim jest sztuczny zbiornik ,,Jeziorsko'' stworzyło szczególnie korzystne warunki przyrodnicze dla ptaków, które masowo zaczęły zasiedlać nowe terytorium.

Obecnie pod względem ornifauny, tereny te stały się najcenniejszym obiektem w centralnej Polsce i jednymi z najcenniejszych w naszym kraju i tej części Europy. Wynikające z eksploatacji zbiornika coroczne wahania poziomu wody sprawiają, że ponad połowa jego ogromnej liczącej 42 kilometry kwadratowe powierzchni, wiosną jest pod wodą, a jesienią odsłania swoje dno. Na odkrywanych błotnistych połaciach żyje mnóstwo drobnych bezkręgowców, co stanowi wymarzoną spiżarnię dla migrujących ptaków. Ogółem na terenie ,,Jeziorska'' i jego obrzeżach gniazduje ponad sto gatunków ptaków, a drugie tyle pojawia się tutaj podczas corocznych przelotów. By je obserwować przybywają tutaj ornitolodzy, a nawet wycieczki. Idealnym ku temu miejscem jest zapora w miejscowości Skęczniew, przez którą biegnie trasa wojewódzka z Kalisza do Poddębic.

Licznie występują tutaj kormorany (druga pod względem liczebności kolonia w Europie) rybitwy, mewy śmieszki, krzyżówki, płaskonosy, łyski, perkozy, czajki. Spotkać tutaj można też gniazda tak rzadkich okazów jak gęś gęgawa, rybitwa białowąsa czy batalion. Wśród licznie przelatujących tędy gatunków można spotkać takie jak: ślepowron, czapla biała, bekasik, brodziec pławny. Zbiornik obfituje również w ryby, choć ostatnimi laty z powodu mnogości ptaków (w tym kormoranów), niewłaściwej gospodarki rybackiej oraz kłusownictwa, ich ilość znacznie zmalała, to można spotkać tutaj jeszcze dorodne sumy, amury szczupaki czy bolenie.

Zalesione obszary leśne gminy Dobra obfitują w grzyby, jagody, borówki i jeżyny. Nie brakuje tutaj również dzikiej zwierzy. Są sarny, jelenie, dziki, lisy, a nawet łosie. W nadwarciańskich wałach gnieżdżą się bobry.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy