Z życia gminy

Pożyczka EKOenergetyczna

Pożyczka EKOenergetyczna

Szanowni Państwo,

Turecka Izba Gospodarcza prowadzi PUNKT FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO i rozpoczęła nabór wniosków w ramach Pożyczki EKOenergetycznej III.

 Wnioski można składać osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby Tureckiej Izby Gospodarczej, ul. S. Żeromskiego 37 w Turku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 Wnioski będą przyjmowane do wysokości dostępnej alokacji środków, tj. 12.632.000,00 zł.

 Szczegółowe informacje dotyczące Pożyczki EKOenergetycznej III:

 DLA KOGO?

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

Środki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MŚP na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w tym m.in.:

– przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,

– modernizacja energetyczna budynków należących do MŚP,

– modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,

– wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie,

– budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. magazyny energii),

– budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej wraz z infrastrukturą,

– zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu,

– rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,

– budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii,

– inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

PARAMETRY POŻYCZKI:

kwota pożyczki: do 1 200 000,00 zł

– oprocentowanie 2,84% dla podmiotów z obszaru preferencji*

– oprocentowanie 5,68% dla podmiotów poza obszarem preferencji*

– okres spłaty: do 10 lat (11 lat w obszarze preferencji*)

– okres karencji: do 12 miesięcy (18 miesięcy w obszarze preferencji*)

– brak wkładu własnego

– brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

– rozliczenie: maksymalnie 360 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki na podstawie faktur lub dokumentów równoważnych

*OBSZARY PREFERENCJI:

Inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, na obszarze których wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego norm zanieczyszczeń, na podstawie dokumentu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2022” (tabela: „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie”) – z wyłączeniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu, inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji, oceniana na podstawie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej.

 Dokumentacja związana z pożyczką:

https://tig.turek.pl/pozyczka-ekoenergetyczna-iii/

 Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej.

 Nadmieniamy, iż etapy procesu podpisywania umów, a także rozliczania udzielonej pożyczki, również odbywać się będą w Turku, w siedzibie TIG.

XII edycja konkursu Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

XII edycja konkursu "Nasza wieś,...

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, dwunastą już edycję otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną...

Program Aktywni +

Program "Aktywni +"

Rusza nabór w programie „Aktywni +” - do podziału prawie 40 mln zł Od 13 maja rozpoczyna się nabór wniosków w programie „Aktywni+”. O środki...

Radni wraz z Burmistrzem Dobrej złożyli ślubowanie na...

Radni wraz z Burmistrzem Dobrej...

W dniu 2 maja 2024 roku na pierwszej, inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Dobrej stosownie do przepisu art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r....

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia...

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja...

Burmistrz Dobrej oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Dobrej zapraszają mieszkańców gminy Dobra na uroczyste obchody ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ GMINNEGO DNIA STRAŻAKA W...

2 maja 2024 roku - pierwsza (inauguracyjna) Sesja Rady...

2 maja 2024 roku - pierwsza...

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Dobra W imieniu Samorządu Gminy Dobra oraz własnym zapraszam serdecznie na I Sesję Rady Miejskiej w Dobrej IX kadencji (2024-2029). Sesja odbędzie się...

Europejski Tydzień Szczepień 2024 r. - PSSE Turek

Europejski Tydzień Szczepień 2024...

Szanowni Państwo, z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień, przypadającego w dniach 21–27 kwietnia 2024 r., Państwowa Inspekcja Sanitarna w Turku po raz kolejny przystępuje do...

„Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”

„Makulaturę zbieramy o środowisko...

Szanowni Państwo. Urząd Miejski w Dobrej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach Biblioteka Publiczna w...