Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Pożyczka EKOenergetyczna

Szanowni Państwo,

Turecka Izba Gospodarcza prowadzi PUNKT FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO i rozpoczęła nabór wniosków w ramach Pożyczki EKOenergetycznej III.

 Wnioski można składać osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby Tureckiej Izby Gospodarczej, ul. S. Żeromskiego 37 w Turku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 Wnioski będą przyjmowane do wysokości dostępnej alokacji środków, tj. 12.632.000,00 zł.

 Szczegółowe informacje dotyczące Pożyczki EKOenergetycznej III:

 DLA KOGO?

Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ:

Środki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MŚP na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w tym m.in.:

– przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,

– modernizacja energetyczna budynków należących do MŚP,

– modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,

– wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie,

– budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. magazyny energii),

– budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej wraz z infrastrukturą,

– zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu,

– rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,

– budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii,

– inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

PARAMETRY POŻYCZKI:

kwota pożyczki: do 1 200 000,00 zł

– oprocentowanie 2,84% dla podmiotów z obszaru preferencji*

– oprocentowanie 5,68% dla podmiotów poza obszarem preferencji*

– okres spłaty: do 10 lat (11 lat w obszarze preferencji*)

– okres karencji: do 12 miesięcy (18 miesięcy w obszarze preferencji*)

– brak wkładu własnego

– brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

– rozliczenie: maksymalnie 360 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki na podstawie faktur lub dokumentów równoważnych

*OBSZARY PREFERENCJI:

Inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, na obszarze których wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego norm zanieczyszczeń, na podstawie dokumentu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2022” (tabela: „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie”) – z wyłączeniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu, inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji, oceniana na podstawie audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej.

 Dokumentacja związana z pożyczką:

https://tig.turek.pl/pozyczka-ekoenergetyczna-iii/

 Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej.

 Nadmieniamy, iż etapy procesu podpisywania umów, a także rozliczania udzielonej pożyczki, również odbywać się będą w Turku, w siedzibie TIG.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej