Z życia gminy

Konsultacje społeczne - zmiana programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne - zmiana programu...

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej
w sprawie konsultacji społecznych
– zmiana programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Dobrej informuje, że w dniach od 18.01.2024 r. do 24.01.2024 r, przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
Zmieniana uchwała nr LXV/435/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, której dotyczy konsultowany projekt uchwały, dostępna jest pod adresem: https://bip.dobra24.pl/10078/Program_wspolpracy/.

Zmiana dotyczy zwiększenia  wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu z kwoty 66 000,00 zł na kwotę 76 000,00 zł (różnica 10 000,00 zł).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 do 24 stycznia 2024 r. i przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.dobra24.pl , na stronie internetowej www.dobra24.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej. W wersji papierowej udostępniony jest do wglądu w Referacie Promocji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dobrej (pok. nr 17 i 22, I piętro).

Uwagi można składać osobiście w Referacie Promocji Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dobrej (pok. nr 17 i 22 I piętro), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@dobra24.pl, albo za pośrednictwem poczty na adres: Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, w terminie od dnia 18.01.2024 r. do dnia 24.01.2024 r.

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie nr RO.0050.4.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 18.01.2024 - 315.43kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 1 - projekt Uchwały - 301.38kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 2 - ogłoszenie - 713.86kB Pobierz Czytaj
  • Wyniki konsultacji - Ogłoszenie Burmistrza Dobrej - 269.45kB Pobierz Czytaj
  • Wyniki konsultacji - protokół z przebiegu konsultacji. - 690.23kB Pobierz Czytaj
PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA.

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI...

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA. Podsumowanie znajdujące się na poniższych slajdach sporządzone jest na pewnym poziomie ogólności, ponieważ...

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU...

  8 lutego 2024 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" 5 parom małżeńskim z gminy Dobra, które zawarły związek...

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI   Informujemy, że od dnia 26.02.2024r. – 15.03.2024r. roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 ....

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie w dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 10.00, które  odbędzie się w Centrum Kultury w Dobrej.

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie sposobu zgłasznia...

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.10.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust....

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia...

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.9.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu Life...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w...

Zbliżające się spotkanie dot. innowacyjnych modeli biznesowych jest dedykowane nie tylko przedsiębiorcom, ale także absolwentom oraz wszystkim, którzy myślą o założeniu własnej...