Z życia gminy

DOOR TO DOOR - zmiana zasad świadczenia usług transportowych

Szanowni Państwo,

Gmina Dobra w dniu 31 grudnia br. zakończy pierwszy z etapów jednego z największych projektów społecznych pn. „Usługi indywidualnego transportu door to door w Gminie Dobra”.

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. i został sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Mieszkańcy naszej gminy mogli korzystać z całkowicie bezpłatnego transportu w celach zdrowotnych, zawodowych, edukacyjnych oraz w celu aktywizacji społecznej przez okres 21 miesięcy. W okresie realizacji projektu, z usług darmowego transportu skorzystało blisko 160 osób mających trwałe lub czasowe problemy z mobilnością.

Gmina Dobra będzie kontynuować realizację projektu dotyczącego usług transportowych dla mieszkańców przez kolejne 22 miesiące - tj. do 31.10.2024 r.

Od dnia 1 stycznia 2023 r., w celu pokrycia części kosztów transportu wprowadzona będzie częściowa odpłatność - zgodnie z taryfą opłat stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczenia usług transportowych door to door przez Gminę Dobra.

Zapewniamy jednocześnie, że zaproponowane stawki są znacznie niższe niż realne koszty związane ze świadczeniem usług transportowych.

 

Pliki do pobrania

Galeria

Brak nazwy
CZYSTE POWIETRZE - spotkanie informacyjne

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie...

Burmistrz Dobrej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 27 marca...

Sprawozdanie z działalności w roku 2022 na stanowisku...

Sprawozdanie z działalności w roku...

Szanowni Państwo!!! Czwarty rok obecnej kadencji samorządu za nami, w związku z tym przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności jako Burmistrza Dobrej za rok 2022. Miłej lektury...

Jak segregować odpady komunalne ?

Jak segregować odpady komunalne ?

W plikach do pobrania znajduje się poradnik, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady komunalne.