Z życia gminy

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 12 listopada

Zarządzenie nr RO.SO.0050.84.2021

Burmistrza Dobrej

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 12 listopada 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Dobrej i terminie jego odpracowania

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j..), art. 42 i art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j.), art.1513 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy Dz.U.2020.1320 t.j.) i §18 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadzonego Zarządzeniem nr RO.SO.50.21.2020r Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2020r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustalam dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrej. W tym dniu Urząd Miejski w Dobrej będzie nieczynny.
  2. Odpracowanie wymienionego wyżej dnia nastąpi w dniu 6 listopada 2021 r. (sobota). W tym dniu harmonogram czasu pracy obowiązujący pracowników Urzędu od 7.30-14.30, za wyjątkiem pracowników pracujących według indywidualnego czasu pracy.

 

§ 2

O ustalonym dniu wolnym od prac oraz odpracowaniu tego dnia, interesanci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej http://dobra.nowoczesnagmina.pl, na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Dobrej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem...

Tytuł nauczyciela mianowanego

Tytuł nauczyciela mianowanego

W dniu 30.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrej Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wręczył pani Katarzynie Chrzempiec, nauczycielce języka niemieckiego, akt nadania stopnia awansu zawodowego...

Dotacje dla OSP na termomodernizacje budynków strażnic

Dotacje dla OSP na termomodernizacje...

Siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało 90-cio procentowe dofinansowanie z środków WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizacje...

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2021

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2021

Serdecznie zapraszamy i gorąco zachecamy do udziału w pierwszej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Dobrej. 12.12.2021 r. od godziny 12.30 Oferta sprzedaży zawiera wiele pysznych potraw...

Aktywne sołectwa w gminie Dobra

Aktywne sołectwa w gminie Dobra

Gmina Dobra może pochwalić się kolejnym laureatem konkursu wojewódzkiego pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Tym razem sołectwo Potworów zdobyło tytuł laureata i nagrodę...

Nowy plac rekreacyjny w Piekarach

Nowy plac rekreacyjny w Piekarach

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż zakończone zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary, gdzie z inicjatywy mieszkańców oraz przy...

Obchody 11 LISTOPADA

Obchody 11 LISTOPADA

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości!

Dzielnicowy Miasta Dobra

Dzielnicowy Miasta Dobra

Z dniem 27 października 2021 roku powołano nowego dzielnicowego dla rejonu miasta Dobra. St.sierż. Marlena Łukasik objęła rejon w którym jako ustalony priorytet działań dzielnicowego będzie...