Z życia gminy

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2021 r w Urzędzie Miejskim w Dobrej został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców Gminy Dobra, którzy są zainteresowani otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu.

Zakres usług prowadzonych przez punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

 1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie;
 4. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;
 5. wydruk i zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie;
 6. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym  określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych;
 7. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji;
 8. rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia Wniosku o dofinansowanie;
 9. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych;
 10. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu;
 11. przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie,
 12. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;
 13. promocja innych Programów realizowanych przez NFOŚiGW przy współpracy  wfośigw w zakresie ochrony powietrza w których wnioskodawcami są osoby fizyczne;

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Kompleksową obsługą Programu w naszym Urzędzie zajmuje się Zbigniew Szymczak tel.: 63 279 99 35, e-mail: planowanie@dobra24.pl.

Ponadto planujemy organizować spotkania informacyjne dla naszych mieszkańców. W okresie pandemii będą one prowadzone w formie on-line. Chętne osoby do udziału w takim spotkaniu prosimy o zgłaszanie się pod wyżej wymienionym numerem telefonu bądź e-mailem.

Osoby chętne do skorzystania z Programu zapraszamy do kontakt oraz umówienia się na konsultacje.

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach...
Obszar zagrożony ptasią grypą poszerzony

Obszar zagrożony ptasią grypą poszerzony

Wojewoda poszerzył obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Aktualnie w Gminie Dobra obszar zagrożony obejmuje miejscowości: Miłkowice, Rzymsko BG, Rzymsko, Strachocice,...

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA GMINY DOBRA!

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA GMINY DOBRA!

Burmistrz Dobrej informuje, że Wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" pt.:...

Komunikat ws. zagrożenia wystąpienia...

Komunikat ws. zagrożenia wystąpienia...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 6 kwietnia 2021 r. stwierdzono w miejscowości Gawłowice w powiecie sieradzkim ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadzie kaczek...

Stanowisko do Samospisu w Urzędzie...

Stanowisko do Samospisu w Urzędzie...

Przypominamy Państwu, że z dniem 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa on do 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w...

Prace konserwacyjno-naprawcze sieci...

Prace konserwacyjno-naprawcze sieci...

Uprzejmie informujemy, iż w związku z pracami konserwacyjno-naprawczymi sieci teleinformatycznej w dniu 12 kwietnia 2021 roku będą występować utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Urzędem...

Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy

Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy

Szanowni Państwo. Wzorem ubiegłego roku Urząd Miejski w Dobrej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach, Biblioteka Publiczna w Dobrej...

Piasek zebrany - drogi oczyszczone

Piasek zebrany - drogi oczyszczone

W dniu dzisiejszym pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zebrali kilka przyczep piasku, który zalegał po zimie na chodnikach i ulicach Dobrej. Wszystkim właścicielom posesji, którzy...

Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.