Inne organizacje

Koło Łowieckie nr 26 "SOKÓŁ" w Dobrej z/s w Turku

Koło Łowieckie nr 26 "SOKÓŁ" w Dobrej z/s w Turku
ul. Jana Skrzetuskiego 10, 62-700 Turek
NIP: 6681223915
REGON: 310253758
Forma prawna: organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS
Rodzaj rejestru lub ewidencji: podmioty utworzone z mocy ustawy

Galeria

Brak nazwy