Inne organizacje

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.
Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów

Krwony 32, 62-720 Brudzew
REGON: 300913978
NIP: 6681926539
Numer KRS: 0000311807
http://www.lgd-tur.org.pl
https://www.facebook.com
Biuro LGD czynne:
poniedziałek – piątek,
od godz. 8:00 do 16:00telefon: 63 289 36 57
faks: 63 289 36 57
kom: 601 614 609
e-mail: biuro@lgd-tur.org.pl

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizujemy społeczność lokalną i promujemy obszar oraz wspieramy i upowszechniamy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nasze stowarzyszenie zostało powołane na Założycielskim Walnym Zebraniu w dniu 8 lipca 2008 r. z inicjatywy przedstawicieli trzech sektorów – społecznego, gospodarczego i publicznego. Rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce w Sądzie Rejonowym w Poznaniu , w IX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych w dniu 14 sierpnia 2008 r. Jak stanowi preambuła zawarta w Statucie – Stowarzyszenie kontynuuje wcześniej podjęte działania przez Fundację „Turecka Unia Rozwoju – T.U.R.”, która ustanowiona została aktem notarialnym w dniu 11 września 2006 r.

Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” ma na celu szeroko pojmowany rozwój obszarów wiejskich na terenie gmin członkowskich, tj. – Brudzewa, Goszczanowa, Kawęczyna, Kościelca, Malanowa, Przykony, Turku, Władysławowa i od czerwca 2015 roku także gminy Dobra.

Zgodnie z obraną Lokalną Strategią Rozwoju, jako Lokalna Grupa Działania w latach 2016-2023 realizować będziemy  następujące cele ogólne:

  • Rozwój gospodarczy oraz promocja przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
  • Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
  • Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

W ramach tych celów zakładamy realizację przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, kultury, edukacji i integracji społeczności. Jako Lokalna Grupa Działania zakładamy także podejmowanie inicjatyw w obszarze zgodnym z przyjętymi celami z innymi Lokalnymi Grupami działania z kraju, jak i z zagranicy. Realizacja wspólnych przedsięwzięć możliwa będzie do sfinansowania w ramach projektów współpracy przewidzianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Galeria

Brak nazwy