Inne organizacje

Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej "Razem"

Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej "Razem"
Skęczniew 58, 62-730 Dobra
REGON: 302581747
NIP: 6681968555
Numer KRS:  0000484908  
strona stowarzyszenia

Celami stowarzyszenia są:

  1. Wszechstronna pomoc mieszkańcom domu pomocy społecznej w skęczniewie, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
  2. Wspomaganie zadań statutowych oraz prowadzenie domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszania warunków socjalno-bytowych.
  3. Wspieranie osób  starszych, przewlekle psychicznie i somatycznie chorych, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
  4. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i  umiejętności  osób   starszych  dla  dobra społecznego, działanie z zakresu aktywnej integracji pomocy społecznej.
  5. Tworzenie warunków do uczestniczenia mieszkańców domu pomocy społecznej w życiu społecznym.
  6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób zamieszkujących dom pomocy społecznej
  7. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie warunków do integracji w społeczności międzypokoleniowej.
  8. Ułatwianie odstępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.
  9. Wszechstronna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących dom pomocy społecznej.

 

Galeria

Brak nazwy