Milczący przewodnik

Milczący przewodnik

Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób
głuchych i niedosłyszących” – zadanie współfinansowane ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Wersja dla niesłyszących Status bezrobotnego i poszukującego pracy.
 
 
Wersja dla niesłyszących Dokumenty potrzebne do rejestracji w urzędzie pracy.
 
 
Wersja dla niesłyszących Rozmowa kwalifikacyjna.
 
 
Wersja dla niesłyszących Jak napisać e-mail do pracodawcy starając się o pracę?
 
 
Wersja dla niesłyszących Jak napisać prawidłowe CV?
 
 
Wersja dla niesłyszących Jak napisać list motywacyjny?
 
 
Wersja dla niesłyszących Usługi świadczone przez urząd pracy.