Z życia gminy

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2024 roku.

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.9.2024
Burmistrza Dobrej
z dnia 13.02.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 5 ust. 4 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), oraz na podstawie Uchwały nr LXIX/475/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację w 2024 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na łączną kwotę 76 000,00 zł.

§ 2

Treść ogłoszenia konkursowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Dobrej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

 

 

 

Pliki do pobrania

Europejski Tydzień Szczepień 2024 r. - PSSE Turek

Europejski Tydzień Szczepień 2024...

Szanowni Państwo, z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień, przypadającego w dniach 21–27 kwietnia 2024 r., Państwowa Inspekcja Sanitarna w Turku po raz kolejny przystępuje do...

„Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”

„Makulaturę zbieramy o środowisko...

Szanowni Państwo. Urząd Miejski w Dobrej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach Biblioteka Publiczna w...

Gmina Dobra przyjazna zwierzętom

Gmina Dobra przyjazna zwierzętom

Burmistrz Dobrej pozyskał kolejne środki zewnętrzne na rozwój gminy. Tym razem Gmina Dobra uzyskała dotację celową z zakresu wsparcia działań mających na celu minimalizowanie...

Wielkopolska Wiara - zdobądź nawet 7 000,00 zł na...

Wielkopolska Wiara - zdobądź nawet...

Jubileuszowa edycja Wielkopolskiej Wiary. Zdobądź 7.000 zł na społeczne działania.                Do 7.000 zł mogą...

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej informuje, że z uwagi na awarię sieci wodociągowej, w dniu 10 kwietnia 2024 r.  (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w Dobrej na ulicach...

Weź udział w kolejnym etapie! - Gminny Program...

Weź udział w kolejnym etapie! -...

Włącz się! Przedstaw swoje pomysły! Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w Gminie Dobra żyło się lepiej! Zapraszamy i czekamy na propozycje działań, które ożywią...

Wydłuzony termin konsultacji dot. projektu budowy nowej...

Wydłuzony termin konsultacji dot....

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na liczne wnioski mieszkańców oraz innych osób zaangażowanych w proces konsultacji społecznych dot. projektu budowy nowej linii...