Z życia gminy

28 mln zł na zajęcia sportowe dla uczniów

28 mln zł na zajęcia sportowe dla uczniów

Ministerstwo sportu ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2024 roku organizacji nauki pływania oraz zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Termin składania wniosków upływa 26 lutego br.

Jak poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, w tegorocznej edycji konkursu kwota do rozdysponowania wynosi 28 mln zł i przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:
zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów klas 1-3 organizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (17 mln zł);
zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów klas 1-6 z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (11 mln zł).

O dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach konkursu mogą się ubiegać:
jednostki samorządu terytorialnego,
kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia
oraz inne organizacje pozarządowe realizujące w ramach statutowej działalności zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu „Umiem pływać” powinny być organizowane w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy.

Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład ministerstwa przypadający na jednego uczestnika programu przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie może przekroczyć łącznej kwoty 230 zł. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć będzie to 320 zł.

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej muszą być prowadzone raz w tygodniu w wymiarze 60 min. Kwota dofinansowania przeprowadzenia jednostki zajęć (60 min) nie może przekroczyć 70 zł brutto (koszt opłacenia szkoleniowca).

Dofinansowanie w ramach obu zadań może być przyznane do wysokości 80 proc. planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, lub 50 proc. planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez JST.

Wnioski należy składać do 26 lutego 2024 r. za pośrednictwem systemu AMODIT pod TYM ADRESEM. Ich rozpatrzenie nastąpi do 26 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć TUTAJ.

Pliki do pobrania

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA.

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI...

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA. Podsumowanie znajdujące się na poniższych slajdach sporządzone jest na pewnym poziomie ogólności, ponieważ...

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU...

  8 lutego 2024 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" 5 parom małżeńskim z gminy Dobra, które zawarły związek...

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI   Informujemy, że od dnia 26.02.2024r. – 15.03.2024r. roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 ....

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie w dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 10.00, które  odbędzie się w Centrum Kultury w Dobrej.

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie sposobu zgłasznia...

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.10.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust....

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia...

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.9.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu Life...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w...

Zbliżające się spotkanie dot. innowacyjnych modeli biznesowych jest dedykowane nie tylko przedsiębiorcom, ale także absolwentom oraz wszystkim, którzy myślą o założeniu własnej...