Z życia gminy

Program grantowy Fundacji LOTTO - pieniądze dla gmin na kulturę i edukację

Program grantowy Fundacji LOTTO - pieniądze dla...

Fundacja LOTTO ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie zadań z obszaru m.in. sportu, kultury i edukacji. Granty mogą ubiegać się
jednostki samorządu terytorialnego,
ośrodki kultury,
placówki edukacyjne
oraz organizacje pozarządowe.

Jak wskazano w komunikacie fundacji, podmiotami uprawnionymi do uzyskania grantu są „podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami”. Mogą to być m.in: jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, parafie, szpitale, domy dziecka.

Zgodnie z regulaminem dofinansowanie można pozyskać na realizację zadań z zakresu: sportu, kultury i tradycji, historii, edukacji, aktywizacji społeczeństwa oraz pomocy społecznej. Wymagany jest też wkład własny w wysokości co najmniej 5 proc. zakładanych kosztów projektu.

„Przy ocenie wniosku brana jest pod uwagę zadeklarowana wartość wkładu własnego i montaż finansowy uwzględniający różne źródła finansowania projektu” – wskazano w regulaminie.

Nabór prowadzony jest w systemie ciągłym, natomiast wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego, który dostępny jest : https://wnioski.fundacjalotto.pl/#/login

Pliki do pobrania

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA.

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI...

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA. Podsumowanie znajdujące się na poniższych slajdach sporządzone jest na pewnym poziomie ogólności, ponieważ...

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU...

  8 lutego 2024 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" 5 parom małżeńskim z gminy Dobra, które zawarły związek...

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI   Informujemy, że od dnia 26.02.2024r. – 15.03.2024r. roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 ....

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie w dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 10.00, które  odbędzie się w Centrum Kultury w Dobrej.

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie sposobu zgłasznia...

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.10.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust....

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia...

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.9.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu Life...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w...

Zbliżające się spotkanie dot. innowacyjnych modeli biznesowych jest dedykowane nie tylko przedsiębiorcom, ale także absolwentom oraz wszystkim, którzy myślą o założeniu własnej...