Z życia gminy

Uwaga, ważny komunikat!

Burmistrz Dobrej informuje o przedłużeniu terminu składania ankiet na potrzeby ewidencji kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra.

Termin składania ankiet został przedłużony do 30 września 2023 roku.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3 ustawy, Dz.U. z 2022, poz. 2519), narzuciła gminom obowiązek prowadzenia ewidencji systemu kanalizacji sanitarnej, szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z tym właściciele nieruchomości z terenu gminy Dobra, proszeni są o wypełnienie i dostarczenie w wyznaczonym terminie ankiety dotyczącej sposobu gromadzenia nieczystości płynnych.

Druk zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Dobrej. Można go również pobrać ze strony internetowej https://www.dobra24.pl/pl/16/informacje/2/667/

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć, wybierając jedną z dróg:

  • osobiście dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dobrej
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 625-730 Dobra, woj. wielkopolskie
  • drogą elektroniczną na adres um@dobra24.pl

Prosimy mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, za uchylenie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia.

Uwaga, ważny komunikat!
Mieszkaniec Dobrej w  reprezentacji Polski podczas...

Mieszkaniec Dobrej w reprezentacji...

Polska reprezentacja pokonała w turniejach m.in. drużynę z Niemiec 10:9, Finlandii 13:5, Danii 13:8, Węgier 13:6 i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw, gdzie zajęła V miejsce po...

PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach...

PermakulTURa – transfer i wymiana...

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji podsumowującej projekt pt. „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach...

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium STREFA Michał Grącki  w ramach realizacji zlecenia planuje w dniach 27.09-4.10.2023 roku przeprowadzenie pomiarów poziomu pól...

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie informacyjne

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie...

Burmistrz Dobrej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 29...

XXIII  INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY „PIECZONEGO...

XXIII INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY...

Oddział PTTK w Turku Starostwo Powiatowe Turek Gmina Dobra Nadleśnictwo Turek Państwowa Straż Pożarna w Turku Komenda Powiatowa Policji w Turku Gminne Koło TPD przy GOK...

Miasto Dobra III i IV rata podatku od nieruchomości,...

Miasto Dobra III i IV rata podatku od...

Szanowni Państwo, Burmistrz Dobrej informuje, że na terenie Miasta Dobra inkasent nie będzie pobierał III i IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2023 rok.  ...

Nauka gry na instrumentach dętych

Nauka gry na instrumentach dętych

Szanowni Państwo,   Od 7 września ruszają zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież, które już rozpoczęły swoją...