Z życia gminy

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z ogłoszeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

1.Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja  2023  ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

2. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym ,której adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

      2)  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) w stopniu znacznym lub

b) stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych..

3. Usługi asystenta mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego, dla uczestnika programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy );
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Co ważne, usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)         posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)         posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)         wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 

4. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

5. Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do

Program :Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2023”

Więcej szczegółowych informacji o programie  można znaleźć pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Karty zgłoszenia do Programu  przyjmują   pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w godz. od 7.30 do 15.30.  Karty zgłoszenia można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@dobra24.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej pod numerem telefonu 632798001 , 570722922

DOOR TO DOOR - zmiana zasad świadczenia usług...

DOOR TO DOOR - zmiana zasad...

Szanowni Państwo, Gmina Dobra w dniu 31 grudnia br. zakończy pierwszy z etapów jednego z największych projektów społecznych pn. „Usługi indywidualnego transportu door to...

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła 2022 „Pierwsza...

Bożonarodzeniowy Kiermasz...

Gmina Dobra wraz ze Stowarzyszeniem Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. serdecznie zapraszają na tegoroczny Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła pt. „Pierwsza Gwiazdka”, który...

Msza Święta za Ojczyznę, koncert pieśni...

Msza Święta za Ojczyznę, koncert...

Uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele pw. Narodzenia NMP w Dobrej odprawioną przez  ks. kanonika Wojciecha Marciszewskiego Dziekana Dekanatu Dobrskiego z udziałem...

 Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne

W dniu 23-11-2022 w Dobrej odbędą się bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez firmę Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu. OPEN to ośrodek...

DYŻUR POSELSKI

DYŻUR POSELSKI

Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski zaprasza na dyżur poselski 9 listopada 2022 r. w godz. 14.30-16.00  w siedzibie Filii Biura Poselskiego w Turku, ul. Kolska 19. 

Konkurs literacki

Konkurs literacki

W związku z pracami nad nową strategią rozwoju lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, Turkowska Unia Rozwoju ogłasza konkurs mający na celu...

Pomoc dla rodzin - komunikat WIR!

Pomoc dla rodzin - komunikat WIR!

Pomoc dla rodzin! Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej...