Z życia gminy

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z ogłoszeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

1.Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja  2023  ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

2. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym ,której adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

      2)  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) w stopniu znacznym lub

b) stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych..

3. Usługi asystenta mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego, dla uczestnika programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy );
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Co ważne, usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)         posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)         posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)         wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 

4. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

5. Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do

Program :Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2023”

Więcej szczegółowych informacji o programie  można znaleźć pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Karty zgłoszenia do Programu  przyjmują   pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w godz. od 7.30 do 15.30.  Karty zgłoszenia można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@dobra24.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej pod numerem telefonu 632798001 , 570722922

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA.

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI...

PODSUMOWANIE PIĘCIU LAT KADENCJI GMINY DOBRA. Podsumowanie znajdujące się na poniższych slajdach sporządzone jest na pewnym poziomie ogólności, ponieważ...

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU...

  8 lutego 2024 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" 5 parom małżeńskim z gminy Dobra, które zawarły związek...

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI   Informujemy, że od dnia 26.02.2024r. – 15.03.2024r. roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 ....

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

WODR zaprasza na szkolenie 21 lutego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie w dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 10.00, które  odbędzie się w Centrum Kultury w Dobrej.

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie sposobu zgłasznia...

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.10.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust....

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie ogłoszenia...

Zarządzenie Burmistrza Dobrej w...

ZARZĄDZENIE nr RO.0050.9.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu Life...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w...

Zbliżające się spotkanie dot. innowacyjnych modeli biznesowych jest dedykowane nie tylko przedsiębiorcom, ale także absolwentom oraz wszystkim, którzy myślą o założeniu własnej...