"Posiłek w szkole i w domu"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci w szkołach z terenu Gminy Dobra mają możliwość skorzystania z bezpłatnego...

Stypendia szkolne na rok 2023/2024

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024 Kto może ubiegać się o stypendium? Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, gimnazjum, średnich, zawodowych,...

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"- edycja 2024

W związku z ogłoszeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowegoinformujemy o rozpoczęciu naboru...

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W DOBREJ 20 sierpnia 2023 r.

Tegoroczne uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych jednostek OSP oraz przedstawicieli samorządów wiejskich, odprawiona w intencji rolników i ich rodzin w Kościele...

Wygaśnięcie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku zawiadamia o wygaśnięciu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (mewy śmieszki) wyznaczonego w miejscowości Miłkowice 62-730 Dobra w linii brzegowej zbiornika retencyjnego Jeziorsko...

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

Zapraszamy na Dożynki Gminno - Parafialne w dniu 20 sierpnia 2023 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

Szanowni Państwo, Stosownie do przepisuart. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim Burmistrz Dobrej przekazał sołtysom Gminy Dobra informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w 2024 roku. Łączna wartość funduszu...

Odnawialne Źródła Energii

Prezentacja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii: Dostępne w projekcie źródła OZE: ● Instalacja fotowoltaiczna ● Magazyn energii ● Pompa ciepła CO i CWU powietrzna lub gruntowa ● Pompa ciepła powietrzna CWU