Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

"Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie poprzez ocieplenie dachu i modernizacje centralnego ogrzewania"

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje przedsięwzięcia pn.:  Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie poprzez ocieplenie dachu i modernizacje centralnego ogrzewania”. Przedmiotowa dotacja została udzielona w ramach naboru: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” Kwota dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Poznaniu  wynosi 90% kosztów inwestycji. Pozostałą cześć w wysokości 10% Gmina Dobra pokryła z własnego budżetu. Wartość przedsięwzięcia ogółem to: 66 000,00 zł, w tym 59 400,00 zł to środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Poznaniu, natomiast 6 600,00 zł. z budżetu Gminy Dobra.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej