Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

TRADYCJE LOKALNE WCZORAJ I DZIŚ – WYJAZD STUDYJNY

 

Samorząd Gminy Dobra Serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach 26.08 – 28.08. 2022 r.

Miejsce operacji:

 

  • Gościniec 4 żywiołów: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów, woj. małopolskie

 

Cel operacji:

 

  • Przeszkolenie uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu przedsiębiorczości opartej o lokalne gospodarstwa rolne, podmioty ekonomii społecznej oraz KGW.
  • Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła oraz produktów lokalnych.
  • Podniesienia świadomości dotyczącej wykorzystania lokalnego potencjału w rozwoju gospodarczym rozwoju obszarów wiejskich.

 

Adresaci wyjazdu studyjnego:

 

  • Grupa docelowa to 50 osób z terenu Gminy Dobra, w tym: przedstawiciele KGW, przedstawiciele sołectw i samorządu miasta Dobra oraz przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorców z terenu Gminy Dobra.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej /pok. 21,
oraz telefonicznie: 533 384 080.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej