Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Sołectwo Rzymsko

Sołtys: Małgorzata Janczak

Miejscowość sołecka położona na południe od Dobrej. Sołectwo składa się z dwóch wsi: Rzymska i Dąbrowy zwanej też Dąbrówką. Sołectwo zamieszkuje około 310 osób. W sumie powierzchnia sołectwa leżącego na skrzyżowaniu drogi krajowej Turek-Sieradz i wojewódzkiej Kalisz-Poddębice wynosi 788 ha.

Etymologia nazw obu wsi wydaje się oczywista. Pierwsza nawiązuje do świętego miasta.

Co łączy Rzym i Rzymsko nie wiadomo? Jedno jest pewne, że nazwa pochodzi właśnie od tego miasta.

Mieszkaniec tej miejscowości to – rzymszczanin (są zwolennicy określenia – rzymianin) , a druga do lasu dębowego.

Nazwa Dąbrowa zapewne pochodzi od dąbrowy – lasów liściastych z przewagą dębów. W Polsce są 124 miejscowości o tej nazwie oraz 53 miejscowości posiadające Dąbrowę w nazwie dwuczłonowej.

Mieszkaniec tej miejscowości to – dąbrowianin.
 
Historia wsi
Miejscowość  o średniowiecznej metryce. W 1405 r. źródła historyczne mówią o transakcji dotyczącej Rzymska pomiędzy Małgorzatą z Woli Podczaszynej (Piekarskiej), a Mikołajem z Rossoszycy. W 1420 roku miało miejsce ustalenie granic pomiędzy Rzymskiem, Piekarami i Chrapczewem. W przeszłości we wsi istniał folwark. Ostatnim dziedzicem Rzymska był Stanisław Bogdański. W skład dóbr Rzymska w XIX w. wchodziły folwarki w Rzymsku, Ostrówku i Dąbrowie. W dobrach rzymskich było sporo lasów. Dziedzic Tomasz Bogdański sprzedawał z niego drewno na podkłady kolejowe do budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. We wsi funkcjonował wówczas wiatrak. W czasie okupacji we wsi fukcjonowała szkoła dzieci niemieckich. Po wojnie na bazie istniejącego budynku działała szkoła podstawowa aż do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po założeniu dworskim w zasadzie jedynym obiektem jest staw, który znajdował się nieopodal parterowego dworu Bogdańskich.
 
Dąbrowa
Miejscowość powstała na gruntach wsi Rzymsko, w wyniku regulacji uwłaszczeniowych i w następstwie osadniczych procesów. Dąbrowa była częścią majątku Rzymsko. Powstała najprawdopodobniej w XIX wieku. Było tutaj wówczas dziesięć domów zamieszkałych przez sześćdziesiąt osób. Wieś stała się znana w latach 70-tych XX wieku, kiedy zbudowano tutaj przydrożny zajazd.
 
Dzisiejszy obraz wsi
 
Choć nadal jest to teren typowo rolniczy, to coraz większą rolę odgrywa tutaj turystyka. Na terenie wsi Dąbrowa znajduje się węzeł drogowy: skrzyżowanie drogi krajowej nr 83 z Turku do Sieradza oraz dróg wojewódzkich nr 471 i nr 478 z Kalisza do Łodzi. Droga wojewódzka nr 478 od ronda w kierunku wschodnim została wybudowana na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, w związku z budową Zbiornika Jeziorsko. Również w latach siedemdziesiątych wybudowano zajazd „Zapiecek” o ładnej bryle architektonicznej, choć odbiegającej od miejscowych tradycji architektonicznych. Ciekawostką jest to, że budynek uległ pożarowi w przededniu oddania do użytku (22 lipca) na skutek intensywnych prac wykończeniowych. Plotka, oczywiście nieprawdziwa głosiła, iż był to akt sabotażu.

Okoliczne lasy w sezonie letnio-jesiennym są atrakcyjnym miejscem grzybobrania. Na terenie wsi znajdują się żwirownie, w wyrobiskach których przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa można zobaczyć ciekawe profile geologiczne i przy odrobinie szczęścia trafić na wapienne fragmenty skamielin sprzed milionów lat.

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej