Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej

Burmistrz Dobrej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

więcej :<<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/?c=681>>


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej