Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 31.10.2023 roku.

Burmistrz Dobrej ogłasza wyniki z przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

 W procesie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, nie zgłoszono żadnych uwag oraz propozycji.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji, stanowi załącznik do ogłoszenia wyników konsultacji.

 

                                                            Z poważaniem

                                                            Burmistrz Dobrej

                                                             /-/ Tadeusz Gebler

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie Burmistrza Dobrej_wyniki konsultacji społecznych - 245.59kB Pobierz Czytaj
  • Protokół z przeprowadzonych konsultacji - 682.23kB Pobierz Czytaj

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej