Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

"Ponowne konsultacje programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi na rok 2024".

Ogłoszenie Burmistrza Dobrej
w sprawie konsultacji społecznych

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Burmistrz Dobrej zaprasza wszystkich zainteresowanych do ponownych konsultacji przygotowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2024.

Dokument w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej https://bip.dobra24.pl/ oraz na stronie www.dobra24.pl. W wersji papierowej udostępniony jest do wglądu w Referacie Promocji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dobrej (pok. nr 17 i 22, I piętro).

Uwagi można składać osobiście w Referacie Promocji Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dobrej (pok. nr 17 i 22 I piętro), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@dobra24.pl, albo za pośrednictwem poczty na adres: Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, w terminie od dnia   16.10.2023 r. do dnia 30.10.2023 r.

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Burmistrza Dobrej z dnia 16 października 2023 r. - 331.74kB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 1 - projekt uchwały - 1.02MB Pobierz Czytaj
  • Załącznik nr 2 - ogłoszenie - 941.93kB Pobierz Czytaj

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej