Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Konkurs grantowy „Eko-gospodynie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej ogłosiła konkurs grantowy „Eko-gospodynie” przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w krajowym rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie to nawet 8 tys. zł na projekt. W sumie do rozdysponowania jest 100 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do końca lipca.

Wnioski składane przez KGW mogą dotyczyć m.in.:
organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,
działań związanych z dbaniem o lokalne środowisko naturalne np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp., czy prowadzenia  przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody.

Środki pozyskane w konkursie można też przeznaczyć na doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt i urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych i umożliwiające organizację wydarzeń przyjaznych środowisku.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Koło Gospodyń Wiejskich może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie, w przypadku złożenia większej liczby, żaden projekt nie będzie oceniany. 

Wnioski można składać do 31 lipca za pośrednictwem generatora, który dostępny jest https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/

Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane jest na 15 września. Projekty będzie można realizować do 15 marca 2024 r.

 


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej