Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej

W 2019 r. Gmina Dobra realizuje kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”, mająca na celu podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Centrum Kultury w Dobrej poprzez rozbudowę infrastruktury, adaptację istniejących pomieszczeń wraz z ich przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne wyposażenie,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Operacja dotyczy rozbudowy oraz adaptacji i modernizacji części istniejącego budynku dla Centrum Kultury, na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Rozbudowa polegać będzie na wybudowaniu nowej klatki schodowej, która umożliwi komunikację z pomieszczeniami zlokalizowanymi na piętrze istniejącego budynku. Istniejące pomieszczenia dotychczas nieużytkowane zostaną zaadoptowane poprzez przebudowę i modernizację. Z punktu widzenia realizacji operacji ważnym aspektem jest zapewnienie dostępu do nowych pomieszczeń, zlokalizowanych na piętrze budynku, dla osób niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie platformy przychodowej. Będzie ona zlokalizowana w projektowanej klatce schodowej. Druga platforma schodowa umożliwi  komunikację osobom niepełnosprawnym  pomiędzy nowymi pomieszczeniami, a  istniejącą użytkowaną częścią budynku na piętrze Centrum Kultury.
W wyniku rozbudowy uzyskane zostaną nowe powierzchnie w ilości 282,23m2. 

Wartość projektu: 866 421,67 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 500 000,00 zł.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Urząd Miejski w Dobrej
Katarzyna Antosik


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej